De basisregistratie personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. Het correct bijhouden van deze registratie is een taak van de gemeente en heeft tot doel andere organisaties te voorzien van de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taak.

Voor bepaalde instanties zoals kerken, advocaten en woningstichtingen kunt u een verstrekkingsbeperking aanvragen. Verstrekkingsbeperking betekent “geheimhouding” van uw persoonsgegevens, zodat deze niet worden verstrekt.

De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen en particulieren.

Voor meer informatie over de BRP, de verstrekkingen daaruit en mogelijkheden tot beperking daarvan kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

Wilt u weten welke overheidsorganen wettelijk recht hebber op uw persoonsgegevens, kijk dan op: www.wiekrijgtmijngegevens.nl