Heling is het krijgen, bezitten, doorgeven of doorverkopen van een gestolen product. Ook het kopen van gestolen producten valt onder heling. Een voorbeeld? Stel u koopt een vrijwel nieuwe, schitterende racefiets voor 75 euro. Dan is de kans groot dat het gaat om een gestolen exemplaar. Of stel dat iemand u een originele I-phone zes aanbiedt voor slechts 25 euro. Wanneer u zo’n product dan toch koopt, dan maakt u zich schuldig aan heling. En dat is strafbaar.

Ondernemers moeten zich registreren

Een ondernemer die tweedehands goederen inkoopt, inneemt of inruilt, moet zich bij zijn gemeente officieel laten registeren  als handelaar. Hij is bovendien (wettelijk) verplicht om een doorlopend in- en verkoopregister bij te houden. Het doel daarvan is om de verkoop van gestolen goederen te verminderen.

Natuurlijk kan een ondernemer in tweedehands goederen zich per ongeluk schuldig maken aan een misdrijf als hij gestolen goederen inkoopt. Daarom is het registreren van zo’n product ook zo belangrijk. Doet hij dit niet, dan mag hij het product ook niet inkopen.

Digitaal opkopersregister

Een aantal ondernemers in Wijchen maakt voor het bijhouden van deze gegevens gebruik van een digitaal register via een beveiligde website.  Wanneer een product wordt geregistreerd dat gestolen blijkt te zijn, krijgt de politie daarvan automatisch bericht. Hierdoor worden gestolen goederen sneller opgespoord. Dit vergroot natuurlijk de pakkans.

Aan welke producten moet u denken?

Gebruikte of ongeregelde goederen zoals platina, goud, zilver, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, fietsen, foto-, film, radio-, audio- en videoapparatuur, laptops, tablets, smartphones en mobiele telefoons moeten worden geregistreerd in het in- en verkoopregister.

Aanbieders moeten zich legitimeren

Als u als consument tweedehands goederen aanbiedt, vraagt de ondernemer u om uw legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, ID-kaart). Een handelaar is verplicht om naast gegevens over het product ook gegevens van u als aanbieder te noteren in het register. U kunt daarom geen goederen aan handelaren verkopen zonder u te legitimeren.

De gegevens van uw legitimatiebewijs worden door de handelaar opgenomen in het in- en verkoopregister. Deze gegevens zijn alleen in te zien door de politie, gemeentelijke toezichthouders (BOA’s) én de handelaar.

Wat kunt u zelf doen?

Noteer bij de aankoop van een (nieuw) product altijd het serienummer. Een serienummer maakt een product uniek en traceerbaar. Hierdoor kan de politie gestolen goederen dus sneller terugvinden. U kunt ook zelf controleren of een aangeboden product bij de politie als gestolen geregistreerd staat via stopheling.nl. Op deze site vindt u ook verdere informatie over dit onderwerp en kunt u een formulier downloaden om uw serienummers overzichtelijk te noteren.