Ik heb een herinnering ontvangen voor het onderzoek, wat is de bedoeling?

Vanaf 15 oktober valt de reminder voor de enquête over een mogelijke fusie tussen Druten en Wijchen bij u op de mat. Hierin staat dezelfde code als die u eerder hebben ontvangen. Als u de enquête al heeft ingevuld, kunt u de brief als niet verzonden beschouwen. Als u de enquête nog niet heeft ingevuld, kunt u dit alsnog doen. U heeft hiervoor de tijd tot en met dinsdag 20 oktober. Er staat overigens niet meer in de brief dat u een papieren vragenlijst kunnen aanvragen. Dit kan nog tot en met 15 oktober.

Wie ontvangt een uitnodigingsbrief om de vragenlijst in te vullen?

Alle inwoners van de gemeenten Druten en Wijchen die op 1 oktober 2020 18 jaar of ouder zijn.

Ik heb geen vragenlijst ontvangen, wat moet ik doen?

Mogelijk heeft u geheimhouding aangevraagd. Dan bent u niet door I&O aangeschreven. Of er is bij de postbezorging is mis gegaan. U kunt een enquête opvragen. 

Dat kan door:

een e-mail te sturen naar helpdesk@ioresearch.nl

(gratis) te bellen naar 0800-0191

of door een bericht te sturen via WhatsApp naar 06-86826208

Ik wil graag meer informatie voordat ik de vragenlijst ga invullen, waar kan ik die informatie vinden?

U heeft een magazine in de bus gehad waarin informatie over een mogelijke fusie te vinden is. Ook in Weekblad Wegwijs vindt u informatie over de fusie. Daarnaast is er een filmpje beschikbaar waarin uitleg wordt gegevenEen overzicht van achtergrondinformatie vindt u op wijchen.nl/samenvoeging.

Waarom moet de enquête worden ingevuld vóór 20 oktober, terwijl de bijeenkomsten tot 5 november zijn?

Het draagvlakonderzoek bestaat uit twee onderdelen: de vragenlijst en bijeenkomsten. De inhoud van deze twee is hetzelfde. In de bijeenkomsten wordt u gevraagd naar wat u belangrijk vindt aan uw gemeente en naar uw mening over een mogelijke fusie. Beide zaken komen ook in de vragenlijst aan de orde. De uiterste datum van de vragenlijst is ingesteld om tijdig de resultaten te kunnen verwerken en analyseren.

Als ik de vragenlijst invul, krijgt ik een melding dat mijn inlogcode niet gevonden is, wat moet ik doen?

Dit kan te maken hebben met de verbinding of de server. Mogelijk is het druk. We raden u aan even te wachten en het dan nogmaals te proberen.

Ik heb een geheim adres en wil de vragenlijst toch invullen, kan dat?

Wij hebben u vanwege uw geheime adres geen vragenlijst toegestuurd maar u kunt zelf een vragenlijst opvragen bij I&O research. Dat kan op de volgende 3 manieren:

  • E-mail naar helpdesk@ioresearch.nl
  • Gratis bellen naar 0800-0191
  • Bericht via WhatsApp naar 06-86 82 62 08

Ik woon pas net in Wijchen en heb geen vragenlijst ontvangen, ik wil toch graag aan de enquête deelnemen, kan dat?

Zij die op 1 oktober 2020 inwoner zijn van een van beide gemeenten kunnen de vragenlijst opvragen bij I&O Research.

Ik kom niet meer in de vragenlijst nadat ik deze heb opgeslagen, hoe kan dat?

Er komt voor ongeveer 15 minuten een blokkade op de vragenlijst als u deze heeft opgeslagen. Na 15 minuten u gewoon weer inloggen met de code die u ontvangen heeft. Lukt dit niet, dan kan u contact opnemen met I&O research. Contactgegevens vind u hieronder.

Ik heb een vraag over de enquête die hier niet bij staat, waar kan ik terecht?

Vragen over de vragenlijst kunt u stellen aan I&O research. Dat kan op de volgende 3 manieren:

Ik heb een vraag over de fusie, waar kan ik terecht?
Op de website vindt u veel informatie over een mogelijke fusie tussen deze twee gemeenten. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan door een mail te sturen naar bestuurlijketoekomst@drutenwijchen.nl.