Of we het nu willen of niet, de wereld verandert. Als geboren en getogen Wijchenaar heb ik meegemaakt hoe Wijchen in de loop der jaren is veranderd. En echt niet alles is ten goede veranderd, dat weet ik. Maar heel veel dingen gelukkig wel. In het ouderlijk huis van mijn vader aan de Koeweg stond nog een poepdoos. Op mijn lagere school heerste een ijzeren discipline. Telefoneren moest bij de buren.

Wijchen groeide van een dorp met een paar duizend inwoners naar het welvarende Wijchen met 41.000 duizend inwoners, die over het algemeen in een goed huis wonen, op vakantie kunnen en die Wijchen ervaren als een fijne plek om te wonen. We hebben goede scholen, sportvoorzieningen, een theater, een bioscoop en een prachtig centrum met winkels en horeca. Het is ons ook gelukt om in Wijchen - maar ook in Alverna, Bergharen of Balgoij of in de andere kernen - het gevoel van verbondenheid met onze woonplaats vast te houden. Dat is een groot goed.

Ondertussen zien we ook een andere tendens in Nederland. De rijksoverheid en provincie leggen steeds meer taken bij de gemeenten neer. Meestal gebeurt dat met minder budget. Ook maken zij een terugtrekkende beweging als het gaat om de verdeling van het aantal te bouwen woningen en bedrijventerreinen. Zij zeggen: maakt u als regio maar een voorstel. Ook het probleem van de energietransitie wordt bij de regio’s neergelegd. Onze regio kent natuurlijk twee sterke steden met een groot belang in deze problematiek.

Als Wijchen moeten wij nadenken hoe wij zo goed mogelijk voor onze inwoners op kunnen komen. Dat kunnen we door een grotere gemeente te worden. Dan staan we sterker in de regio. En blijven we baas in eigen gemeente. Vandaar dat burgemeester en wethouders de gemeenteraad geadviseerd hebben: ga een draagvlakonderzoek doen of Wijchen en Druten samen een nieuwe gemeente kunnen vormen, die goed voor de belangen van haar inwoners op kan komen, zodat we voorbereid zijn op de toekomst. Vasthouden wat goed is en je positie versterken. Wijchen kan zo Wijchen blijven.

Paul Loermans

wethouder