De gemeente Wijchen heeft halverwege het jaar haar huishoudboekje goed op orde. Wijchen houdt ruimte om te investeren in haar inwoners, organisaties en bedrijven. Dat blijkt uit de Perspectiefnota 2021. Het college van burgemeester en wethouders stelde deze dinsdag 8 juni vast. Op 8 juli neemt de gemeenteraad een besluit over dit stuk.

Op koers

Wethouder Geert Gerrits van Financiën: “Het college blijft op koers met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Iedereen doet mee’. Onze begroting voor 2021-2025 ziet er gezond uit. We houden ook de komende jaren financiële ruimte om te doen wat we beloofd hebben. Natuurlijk moeten we wel alert blijven op de financiële uitdagingen die er zijn.”

Corona

Wijchen besteedt bijvoorbeeld veel aandacht aan het beperken van de nadelige effecten door corona. Als het om de gemeentefinanciën gaat, is de aanpassing van het gemeentefonds per januari 2023 een belangrijk moment. De voorlopige uitkomsten lijken gunstig voor Wijchen. De kosten voor de jeugdzorg lopen in Wijchen steeds verder op, net zoals bij veel andere gemeenten. Er is zicht op landelijke tegemoetkoming voor deze kosten.