Wijchen krijgt een groenblauwe dorpsrand 

Wijchen krijgt er een nieuwe wijk bij: Wijchen-West. Gelegen tegen de landerijen van de Vormerse hoeve verrijst hier vanaf 2023 een veelzijdige wijk met mooie waterpartijen en groen, nieuwe woonvormen, duurzame verwarming, een snelfietsverbinding, fietscrossbaan, deelauto’s en misschien een station. Dat staat in de visie voor het gebied die het college in maart 2021 vaststelde. 

Vooralsnog groeit Wijchen-West naar 650 woningen, bedoeld voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Tenminste de helft komt in het betaalbare segment. De gebiedsvisie vormt het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het ontwerp voor de nieuwe wijk. Binnenkort neemt de gemeenteraad hierover een besluit. 

Meer informatie

De gemeente Wijchen vindt het belangrijk om u bij het proces te betrekken. Op deze website kunt u de plannen en vervolgstappen blijven volgen. 

Heeft u een vraag? Onderaan deze pagina staan de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar planwest@wijchen.nl

Eindrapportage gebieds- en ontwikkelingsvisie

Bekijk de eindrapportage over de gebieds- en ontwikkelingsvisie voor Wijchen West.

Eindrapportage

Veelgestelde vragen

Ik wil straks graag in Wijchen-West wonen. Waar kan ik me inschrijven voor een woning?

U kunt zich straks voor deze woningen inschrijven via projectontwikkelaars, makelaars, woningcorporaties. Dus niet via de gemeente.

Wanneer kan ik me inschrijven voor deze woningen?

U kunt zich nu nog niet inschrijven voor een woning, daarvoor is het nog te vroeg. Als de woningen bijna klaar zijn en richting verkoop of verhuur gaan, laten de projectontwikkelaars, makelaars en woningbouwcorporaties dit weten. Bijvoorbeeld via verkoopborden, kranten, internet en Funda.

Ik wil in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Wijchen-West. Hoe pak ik dat aan?

U schrijft u tijdig in bij Entree (www.entree.nu)

Wanneer worden de eerste woningen opgeleverd?

Dat hangt af van een aantal zaken. Onder andere of er voldoende draagvlak in de Wijchense samenleving is voor het plan en het bouwtempo van de projectontwikkelaars.

Ik heb vragen over dit project. Waar kan ik die stellen?

U kunt uw vragen stellen via e-mail planwest@wijchen.nl, of telefonisch via het centrale nummer van de gemeente 088 432 7000 (vraag dan naar mevrouw Boon van Ostade of de heer Man).

Ik ben omwonende en wil graag betrokken/ geïnformeerd worden.

Zodra de raad een besluit heeft genomen, organiseren we een informatiebijeenkomst. U bent van harte welkom.

Wie zijn de ontwikkelende grondeigenaren in het gebied? 

  • Jansen Bouwontwikkeling B.V.
  • Niba N.V.
  • VOF Wychen-West:
  • Witte Steen Ontwikkelaars B.V/ Whitel Holding B.V.
  • KlokGrondexploitatie B.V.
  • V.G.H. Azie B.V.

De gemeente is grondeigenaar, maar ontwikkelt niet. De ontwikkelaars en de gemeente hebben afgesproken samen te werken in dit plan.

Als de raad akkoord gaat, wat gebeurt er dan?

Naar verwachting komt het plan voor Wijchen-West aan de orde in de

raadsvergadering van 27 mei. Als de raad akkoord gaat met het voorstel, ondertekenen de ontwikkelende grondeigenaren een intentieovereenkomst om de volgende fase in gang te zetten. In deze fase worden drie sporen opgestart:

  • Ruimtelijk-financieel (rekenen en tekenen);
  • samenwerking en projectorganisatie; 
  • onderzoeken en voorbereidingen in het gebied.