Pagina opties

Groter

Iemand anders machtigen om te stemmen

Kunt u op de dag van stemming zelf niet stemmen? Dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u stemmen.

Hoe werkt dat?

  • Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen.
    • Voor de Europees Parlementsverkiezing: De gemachtigde kan iedereen zijn die in Nederland woont en ook een stempas heeft ontvangen.
  • De kiezer die voor u gaat stemmen moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.
  • De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een (kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Schriftelijk machtigen

U kunt ook iemand schriftelijk machtigen. Dit kunt u alleen schriftelijk aanvragen.

Volmachtformulier

Het formulier kunt u hier downloaden of afhalen bij het Huis van de gemeente, Kasteellaan 27. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien. De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

  • Voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen moet de aanvraag uiterlijk vrijdag 15 maart door de gemeente ontvangen zijn.
  • Voor de Europees Parlementsverkiezing moet de aanvraag uiterlijk maandag 20 mei door de gemeente ontvangen zijn.