Home > Wonen > Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Is uw inkomen te laag om zelf in uw bestaan te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijstand. Deze uitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, eten en drinken.

  U komt alleen in aanmerking voor bijstand als u geen recht heeft op een andere uitkering, bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering (WW) of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het vinden van een inkomen via werk.

  Bent u jonger dan 27 jaar? Dan gelden er speciale regels bij het aanvragen van een uitkering. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Werkbedrijf.

 • Hoe werkt het?

  Om een bijstandsuitkering te krijgen moet u in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  • U bent Nederlander of heeft een verblijfsvergunning.
  • U woont in de gemeente Wijchen.
  • U bent minimaal 18 jaar oud.
  • U heeft geen of onvoldoende inkomen (lager dan de bijstandsnorm)
  • U heeft geen of onvoldoende eigen vermogen (bijvoorbeeld spaargeld)
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
  • U bent niet gedetineerd.

  Hier vindt u het Betaalschema van de uitkering.

  Re-integratie naar werk

  U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan indien u geen bijstandsuitkering ontvangt. De gemeente verwijst u voor uw re-integratie door naar het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf kan voor u trainingen, subsidie of andere instrumenten inzetten die uw re-integratie ondersteunen. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Het werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

  Eigen vermogen

  Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Voor 2018 geldt het volgende:

  • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 6.020 aan eigen vermogen hebben.
  • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 12.040 hebben.
  • Hebt u meer dan € 50.800 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.
 • Wat moet ik doen?

  Bent u ouder dan 27 jaar en jonger dan 65 jaar? Dan kunt u een uitkering aanvragen via intake@wijchen.nl.
  Noteer uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum en uw telefoonnummer. Een klantmanager van Sociale Zaken neemt dan contact met u op voor de beoordeling van een mogelijke bijstandsaanvraag.
  Bent u jonger dan 27 jaar? Dan verwijzen wij u door naar het Jongerenloket in Nijmegen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Werkbedrijf.
 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Wat heb ik nodig?

  Om te kunnen beslissen of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, moeten wij uw situatie kennen. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig:

  1. Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
  2. Bewijzen van uw inkomen, ook van uw eventuele partner en meerderjarige kinderen.
  3. Bewijzen van inkomen uit  (kinder)alimentatie.
  4. Bewijzen van uw schulden, ook van uw eventuele partner en kinderen.
  5. Beschikking van zorg - en huurtoeslag Belastingdienst.
  6. Beschikking van heffingskorting(en) Belastingdienst.
  7. Bankafschriften van de laatste 3 maanden van uw lopende rekeningen, ook van uw eventuele partner en kinderen.
  8. Bankafschriften van het afgelopen jaar van uw spaarrekening, ook van uw eventuele partner en kinderen.
  9. Bewijzen van uw arbeidsverleden.
  10. Ontslagbewijzen (indien van toepassing).
  11. Bewijzen van de beëindiging van een vorige uitkering (indien van toepassing).
  12. Het echtscheidingsvonnis (indien van toepassing).
  13. Uw huurcontract (indien van toepassing).
  14. Inschrijvingsbewijs van het UWV Werkbedrijf.

  Indien u een eigen woning heeft, vragen wij u het volgende mee te nemen:

  1. Koopakte.
  2. Hypotheekoverzicht met daarop de restschuld.
  3. Polissen van afgesloten verzekeringen.
 • Tips

  De hoogte van uw bijstandsuitkering (normbedragen) vindt u in het overzicht normbedragen.

  Uw bijstandsuitkering passen wij aan als u een woning deelt met meer volwassenen. Dat heet de kostendelersnorm.

 • Zie ook

  Bereken uw recht
   

Contactgegevens

Bezoekadres:

Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen
t 024 751 71 11 of 14 024
gemeente@wijchen.nl

WhatsApp

06 256 899 28

Postadres

Postbus 9000
6600 HA Wijchen

KvK: 09212602
BTW-nr: NL001096874B01

Openingstijden

Online regelen

Melding openbare ruimte