Home > Wonen > Leerlingenvervoer, vergoeding

Leerlingenvervoer, vergoeding

 • Wat is het?

  Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

  Leerlingenvervoer is niet alleen maar taxivervoer

  De gemeente bepaalt welk vervoer voor u wordt vergoed. Meestal is dit het openbaar vervoer. Soms kan de gemeente ook bepalen dat u een vergoeding krijgt voor bijvoorbeeld uw eigen auto of (brom)fiets.

  Online aanvraag leerlingenvervoer 1e keer

  Online leerlingenvervoer aanvragen met DigiD

  Terugsturen aanvraag met DigiD

  Voor mensen die al leerlingenvervoer ontvangen en een aanvraagformulier per post van de gemeente hebben ontvangen.

  Terugsturen aanvraag 2017-2018 met DigiD

  Schriftelijk aanvragen leerlingenvervoer: uitprinten, invullen & opsturen

 • Hoe werkt het?

  U kunt als ouder, voogd of verzorger een vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen als:

  • uw kind naar een basisschool, speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs gaat;
  • de afstand tussen uw huis en school meer dan zes kilometer is;
  • u vergoeding aanvraagt voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school;
  • u voldoet aan alle andere voorwaarden die in de Verordening Leerlingenvervoer worden gesteld.

  Zie ook onze beleidsregels.

 • Wat moet ik doen?

  U dient een aanvraag in bij de gemeente. Dat moet voor elk schooljaar opnieuw. Doe dit vóór 1 juni.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt.

 • Wat kost het?

  • Voor vervoer naar speciaal onderwijs hoeft u niets te betalen.
  • Aan vervoer naar een reguliere (‘gewone’) basisschool – een school die valt onder de Wet op het primair onderwijs - moet u mee betalen. Voor het schooljaar 2017-2018 is dat € 653. Als u samen met uw partner in 2015 minder verdiende(n) dan € 25.650 hoeft u niets te betalen.
  • Is de basisschool waar uw kind naar toe gaat verder dan 20 kilometer van uw huis? Dan moet u, behalve € 653, ook nog een bedrag betalen dat afhankelijk is van het inkomen van u en uw partner samen.
 • Zie ook

Contactgegevens

Bezoekadres

Kasteellaan 22-24
6602 DE Wijchen
t 024 751 71 11 of 14 024
gemeente@wijchen.nl

Let op: vanaf 1 augustus nieuw adres

Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen

WhatsApp

06 256 899 28

Postadres

Postbus 9000
6600 HA Wijchen

KvK: 09212602
BTW-nr: NL001096874B01

Openingstijden

Online regelen

Melding openbare ruimte