Home > Wonen > Subsidies welzijn

Subsidies welzijn

 • Wat is het?

  De gemeente verstrekt subsidie aan stichtingen en verenigingen die actief zijn op diverse gebieden zoals zorg, sport, cultuur, jeugdwerk en van belang zijn voor de Wijchense bevolking.

  Online aanvragen

  Aanvragen namens een organisatie kunnen met een persoonlijke Digid online gedaan worden. U doet de aanvraag dan namens de organisatie. Wij kunnen dit controleren. 

  Online aanvragen subsidie welzijn met DigiD 

  Schriftelijk aanvragen: uitprinten, invullen & opsturen

  Terugsturen verantwoording 2016 en aanvraag 2018

  Heeft u post gehad van de gemeenten over het inleveren van stukken (verantwoording) 2016 en het doen van een vooringevulde aanvraag voor 2018. Dan kunt u hieronder de stukken via DigiD uploaden.

  Verantwoording subsidie 2016 terugsturen

  Subsidie aanvraag 2018 terugsturen

 • Hoe werkt het?

  De procedures voor het aanvragen van een subsidie en de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen, zijn vastgelegd in  de gemeentelijke subsidieverordening.

  Naast de subsidieverordening kent de gemeente ook nog een aantal beleidsregels waarin meer specifiek de uitvoering is geregeld.

  Houd rekening met het volgende:

  • De aanvraag moet minimaal 3 maanden voor de activiteit plaatsvindt, ingediend zijn.
  • De activiteit moet behoren tot de gemeentelijke (mede)verantwoordelijkheid.
  • De activiteit moet voorzien in aantoonbare plaatselijke behoefte, waarmee het belang van de inwoners van de gemeente Wijchen wordt gediend.
  • Activiteiten die ontplooid worden op politieke, commerciĆ«le of godsdienstige gronden, komen niet voor gemeentlijke subsidie in aamerking
  • De activiteiten moet voor ieder inwoner van Wijchen die tot de doelgroep behoort, toegankelijk zijn.
  • Het financiĆ«le plaatje (begroting) moet, met inbegrip van de subsidie, sluitend zijn.
 • Hoe lang duurt het?

  Zodra u een aanvraag voor subsidie hebt ingediend, neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit of subsidie wordt verleend. Het duurt 6 tot maximaal 12 weken voor het besluit er is.

 • Tips

  Meerdoenertjes

  Dit is een stimuleringssubsidie voor groepjes mensen die iets willen organiseren om de sociale samenhang in hun wijk of buurt te bevorderen. U kunt de subsidie aanvragen bij Meer Voormekaar (voorheen: MEER Welzijn).

 • Aanvragen / Formulier(en)

 • Zie ook

  MEER Welzijn Wijchen

Contactgegevens

Bezoekadres

Kasteellaan 22-24
6602 DE Wijchen
t 024 751 71 11 of 14 024
gemeente@wijchen.nl

Let op: vanaf 1 augustus nieuw adres

Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen

WhatsApp

06 256 899 28

Postadres

Postbus 9000
6600 HA Wijchen

KvK: 09212602
BTW-nr: NL001096874B01

Openingstijden

Online regelen

Melding openbare ruimte