Home > Wonen > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.
  • U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Uw verhuizing wordt dan verwerkt per de verhuisdatum die u opgeeft.

  Gaat u bij iemand inwonen?

  Dan is daar toestemming voor nodig. Laat de hoofdbewoner van uw nieuwe adres het formulier 'toestemming inwoning hoofdbewoner invullen'. Dit kan op twee manieren:

  1. Vul eerst uw eigen online verhuizing in. Laat daarna de hoofdbewoner het formulier 'toestemming inwoning hoofdbewoner' digitaal invullen met DigiD. Diegene heeft dan uw referentienummer nodig dat u per e-mail krijgt na verzending van uw formulier 'online verhuizing doorgeven'
  2. Download het formulier toestemmingsverklaring hier, vul het in en onderteken het met pen. Maak er een foto van of scan het in. Voeg het verderop in het formulier 'online verhuizing doorgeven' samen met een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner toe als bijlage.

  Online verhuizing doorgeven

  Online verhuizing doorgeven met DigiD

  Gaat u bij iemand inwonen?

  Dan is daar toestemming voor nodig. Laat de hoofdbewoner van uw nieuwe adres het formulier 'toestemming inwoning hoofdbewoner invullen'.

  Online toestemming hoofdbewoner met DigiD

  Schriftelijk doorgeven: uitprinten, invullen & opsturen

  Online afspraak maken

  Lukt het u niet om uw verhuizing versneld te doen via DigiD? Maak dan een afspraak voor het doorgeven van uw verhuizing.

  Leest u hieronder wel even wat u moet doen en mee moet nemen naar de afspraak.

  Online afspraak maken verhuizing

 • Hoe werkt het?

  De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

  • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
  • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

  Iemand machtigen

  Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

  'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

  Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

  Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

  • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
  • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
  • de ondertekende machtigingsbrief.

  Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

  • Samenwonenden moeten dus ieder voor zich hun adreswijziging doorgeven of kunnen elkaar schriftelijk machtigen.

  Wie krijgt de gegevens van mijn verhuizing door?

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.

 • Zie ook

Contactgegevens

Bezoekadres:

Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen
t 024 751 71 11 of 14 024
gemeente@wijchen.nl

WhatsApp

06 256 899 28

Postadres

Postbus 9000
6600 HA Wijchen

KvK: 09212602
BTW-nr: NL001096874B01

Openingstijden

Online regelen

Melding openbare ruimte