Home > Wonen > Zwerfafval

Zwerfafval

Wist u dat zwerfafval helaas ook in Wijchen een hardnekkig en kostbaar probleem is? Als gemeente hebben we ideeën over hoe we de komende jaren deze viezigheid te lijf kunnen gaan. We zien zelfs eventueel een actieve rol weggelegd voor verenigingen. Niet omdat zij de vervuilers zouden zijn, in tegendeel. Maar wél omdat verenigingen, ons en de inwoners een handje kunnen helpen!

Visie

‘In 2023 is de openbare ruimte van de gemeente Wijchen merkbaar schoner dan aan het begin van het traject. Er komen bij de gemeente minder klachten over zwerfafval binnen dan in het peiljaar 2013. Dit hebben wij samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen bereikt: onze inwoners en maatschappelijke partners dragen samen met de gemeente bij aan een schone openbare ruimte door preventie en aanpak zwerfafval.’

Dit willen we graag samen met u, onze inwoners, verenigingen en maatschappelijke partners, realiseren.

Bekijk ook ons filmpje over zwerfafval.

Subsidie bestrijden zwerfafval

De gemeente Wijchen heeft tot en met 2023 jaarlijks subsidie beschikbaar voor projecten uit de samenleving die gericht zijn op het voorkomen en aanpakken van zwerfafval in de openbare ruimte. De gemeente Wijchen stelt deze subsidie beschikbaar aan bewoners, verenigingen en leefbaarheidsgroepen die met een eigen initiatief komen om zwerfafval in hun omgeving aan te pakken. Zie hiervoor ook de folder Samen Wijchen Schoon.

Contact

Vragen over de subsidie en mogelijkheden initiatieven kunt u stellen aan Patricia van Wolferen, telefonisch via 024 751 72 29 of via e-mailadres p.van.wolferen@drutenwijchen.nl.

Aanmelden burgerinitiatief aanpak zwerfafval

U kunt zich aanmelden om mee te helpen met het opruimen van zwerfafval bij u in de straat. Vul hiervoor het meldingsformulier in.

Heeft u een idee om het zwerfafval in uw wijk te verminderen of te voorkomen? Dan kunt u uw plan indienen door het aanvraagformulier bewonersinitiatief zwerfafval in te vullen. Elk project of initiatief voor bestrijden zwerfafval wordt getoetst of het past binnen de voorwaarden van de subsidie. Meer informatie hierover staat in de folder Samen Wijchen Schoon.

Projecten en initiatieven

Contactgegevens

Bezoekadres:

Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen
t 024 751 71 11 of 14 024
gemeente@wijchen.nl

WhatsApp

06 256 899 28

Postadres

Postbus 9000
6600 HA Wijchen

KvK: 09212602
BTW-nr: NL001096874B01

Openingstijden

Online regelen

Melding openbare ruimte