Elke ondernemer heeft wel eens te maken met de plaatselijke overheid. De gemeente streeft naar een optimaal contact met het plaatselijk bedrijfsleven. Daarvoor heeft de gemeente team Economische Zaken.

Eerste aanspreekpunt

De medewerkers van team Economische Zaken zijn het eerste aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Zij hebben als taak u bij te staan met vragen over het starten/uitbreiden of verplaatsen van een bedrijf, economische ontwikkelingen/beleid, vergunningen en nog veel meer. De accountmanagers Bedrijven kunnen u informeren, adviseren en zo nodig wegwijs maken binnen de gemeente naar de juiste afdeling of contactpersoon. De gemeente hecht dan ook veel waarde aan een goede ondersteuning van ondernemers. Verder onderhouden de accountmanagers Bedrijven contact met diverse ondernemersverenigingen en andere bedrijf gerelateerde instellingen.

Ook leggen de accountmanagers Bedrijven regelmatig bedrijfsbezoeken af, met als doel een open en vlotte interactie tussen gemeente en ondernemer.

Sandra Langens

contactgegevens en taken Sandra Langens
Functie Accountmanager bedrijven
Telefoonnummer 088 432 7292
Mobiel nummer 06 46824159
E-mailadres s.langens@drutenwijchen.nl

Marin 't Hoen

contactgegevens en taken Marin 't Hoen
Functie

Adviseur Economie

Accountmanager bedrijven

Telefoonnummer 088 4327302
Mobiel nummer 06 34294215
E-mailadres m.t.hoen@drutenwijchen.nl