Lees pagina voor

Over deze website

Dit is de officiële website van de gemeente Wijchen. 

Algoritmes en kunstmatige intelligentie

Algoritmes en AI zijn bijna niet meer weg te denken uit ons leven. Organisaties gebruiken ze in verschillende bedrijfsprocessen. Maar mensen gebruiken algoritmes ook volop in de privé sfeer, om hun leven makkelijker te maken. Bijvoorbeeld via apps die zij gebruiken. Vaak weten ze niet eens dat ze dit doen.

Wij volgen de ontwikkelingen over algoritmes en AI. Deze brengen risico's met zich mee. Wij weten wat de risico’s zijn. Binnen de organisatie werken wij aan het ontwikkelen van kennis, bewustwording en beleidsvorming over dit nieuwe onderwerp.

Wij gaan met veel aandacht en veilig met persoonsgegevens van inwoners om. Als wij algoritmes gebruiken om onze bedrijfsprocessen te verbeteren, mogen deze nooit uw privacy schenden. Of bepaalde groepen inwoners of individuen discrimineren. Ook mag het niet leiden tot automatisch besluitvorming zonder tussenkomst van een ambtenaar.

Er wordt gewerkt aan landelijke wetgeving over AI en algoritmes. Dit gaat leiden tot een implementatiekader voor overheden. Hierin staan de eisen die aan overheden gesteld worden, zoals het opstellen van een algoritmeregister en hoe dit moet gebeuren. Zodra de eisen bekend zijn, gaan wij hier in onze organisatie mee aan de slag.

Beeldmerk en fotomateriaal

De gemeente Wijchen heeft haar eigen huisstijl. Inwoners en bedrijven hebben vertrouwen in het logo en de huisstijl van de gemeente Wijchen. Daarom is er toestemming nodig voor het gebruik van:

Contact met team communicatie

Wilt u ons logo, het gemeentewapen, foto’s, filmmateriaal of andere elementen die horen bij onze huisstijl gebruiken? Neem dan eerst contact op met team communicatie via communicatie@drutenwijchen.nl.

Gebruik zonder toestemming

Gebruik van het logo (zie bovenaan onze website), de huisstijl en alle elementen die daarbij horen zonder toestemming is onrechtmatig. Dit geldt ook voor het gemeentewapen, foto’s en filmmateriaal van de gemeente Wijchen. U moet de elementen dan direct weghalen en de gemeente Wijchen neemt maatregelen in geval van misbruik.

Beveiligings- of datalek melden

Wij vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt. Dan horen wij dit graag van u. Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens die niet voor u zijn, zoals persoonsgegevens? Of heeft u documenten ontvangen met persoonsgegevens die gaan over iemand anders? Daardoor kunnen persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. Dit heet een datalek.

Meld dit dan aan de gemeente via telefoonnummer 088 432 70 00.

Let op! U mag geen misbruik maken van een datalek. Deel het datalek ook niet met anderen totdat het lek is hersteld. Doet u dit toch? Dan kan de gemeente aangifte tegen u doen.

Wat doen wij als een datalek is ontdekt?

Eerst proberen we het datalek te dichten. Ook onderzoeken we zorgvuldig welke gegevens gelekt zijn en of personen schade hebben door het lek. Is waarschijnlijk de privacy van personen geschonden? Dan melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij deze personen. En we helpen om het risico op schade door het datalek zo klein mogelijk te houden. Wij willen graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarom vragen we u deze informatie met ons te delen.

De volgende gegevens kunnen helpen:

Cookies op Wijchen.nl

De gemeente maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die de website op een apparaat van de bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Uw persoonsgegevens blijven daarbij altijd onherkenbaar.

De gemeente maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor statistieken. Door onze website te bezoeken, stemt u automatisch in met het gebruik van deze cookies. De functionele cookies zijn nodig voor bijvoorbeeld het invullen van een formulier met DigiD. Als we hier geen cookies gebruiken, moet u voor elke stap in het formulier opnieuw inloggen. Daarnaast gebruiken we cookies om te meten hoeveel bezoekers op de site komen. En welke pagina’s en zoekwoorden populair zijn. Daarmee maken wij de website steeds beter voor onze bezoekers.

Het auteursrecht op deze website ligt bij de gemeente Wijchen. Dat geldt voor de inhoud van de website en voor de inhoud van gemeentelijke documenten op deze website. De inhoud van de website kunt u kopiëren en opnieuw publiceren voor niet-commerciële doeleinden. Daarbij verwijst u naar www.wijchen.nl en vermeldt u de datum.

Privacyverklaring

De gemeente Wijchen vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dit doen.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Maakt u gebruik van diensten of producten van de gemeente dan hebben wij gegevens van u nodig. Wij gebruiken alleen gegevens die echt nodig zijn. Bijvoorbeeld:

Wanneer gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor onze taken en verplichtingen. Bijvoorbeeld:

Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Gegevens die door de wet extra bescherming krijgen. Omdat er grote mogelijkheid is op inbreuk op iemands privacy. Bijzondere persoonsgegevens zijn informatie over: godsdienst, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden en ras. Gemeente Wijchen verwerkt die gegevens alleen als dat wettelijk mag.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij leggen uw gegevens vast in veilige systemen. Medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun werk te doen, kunnen bij uw gegevens. Onze medewerkers moeten uw gegevens geheimhouden. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig.

Deelt de gemeente uw gegevens met anderen?

Het kan zijn dat wij uw gegevens delen met andere organisaties. Dit doen wij als:

We sluiten een overeenkomst met deze organisaties over het gebruik en de beveiliging van uw gegevens.

Wie let erop uw gegevens?

Overheidsinstellingen, bedrijven en verenigingen moeten voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de AVG staat hoe zij moeten omgaan met persoonsgegevens. De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die dat controleert. De FG:

U kunt contact opnemen met deze functionaris. U kunt bellen naar het algemene telefoonnummer 088 432 70 00 of stuur een e-mail naar: fg-drutenwijchen@drutenwijchen.nl.

Wilt u gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben? Of wilt u bijvoorbeeld uw gegevens veranderen of verwijderen, als ze niet kloppen? Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming. U kunt bellen via het algemene nummer 088 432 70 00 of stuur een e-mail naar: fg-drutenwijchen@drutenwijchen.nl.

Verwerkingsregister

Als gemeente verwerken wij persoonsgegevens. In ons verwerkingsregister ziet u welke gegevens wij bij welke processen verwerken. U kunt het verwerkingsregister opvragen via fg-drutenwijchen@drutenwijchen.nl.

 

Proclaimer

De gemeente Wijchen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan om de informatie actueel, juist en toegankelijk te houden. Komt u toch iets tegen wat niet klopt of beter kan? Stuur dan een mail naar website@drutenwijchen.nl. Wij horen graag van u.

Veilig mailen met Zivver

Wij gebruiken Zivver gebruiken om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hierdoor wordt gevoelige informatie met moderne beveiliging verstuurd en kan niemand anders dan u de inhoud van de e-mail lezen.

Hoe opent u een bericht dat via Zivver is verstuurd?

Hebt u een e-mail ontvangen van naam organisatie via Zivver? Dan opent u dit bericht door op de blauwe balk met de tekst ‘Open bericht’ te klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de beveiligde omgeving van Zivver. Hier moet u een sms-code of toegangscode invoeren (zie hieronder).

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een sms-code. Klik op ‘Open bericht’ en daarna op ‘Stuur mij de code’. Vul dan de code in die u op uw telefoon ontvangt. Nu kunt u het bericht lezen. Voor meer informatie, lees Zivver bericht openen met sms code (Deze link gaat naar een externe website)

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een toegangscode. De afzender heeft deze toegangscode via de post, telefonisch of persoonlijk aan u doorgegeven. Klik op ‘Open bericht’ en vul deze toegangscode in. Nu kunt u het bericht lezen. Heeft u geen toegangscode ontvangen? Neem dan contact op met de afzender. Voor meer informatie, lees Zivver bericht openen met toegangscode (Deze link gaat naar een externe website)

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een verificatiemail. Klik op ‘Open bericht’ en vul de toegangscode uit de verificatiemail in. Nu kunt u het bericht lezen. Heeft u geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de afzender. Voor meer informatie, lees Zivver bericht openen met verificatiemail (Deze link gaat naar een externe website)

Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via Zivver is verstuurd?

U leest het bericht dat via Zivver is verstuurd op een beveiligde webpagina. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat op deze pagina. Klik op de knop ‘Beantwoorden’. U kunt dan in het antwoordveld direct uw reactie typen. Eventueel kunt u ook een bijlage toevoegen met de paperclip-knop. U verzendt de reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer de ontvanger hierop reageert, ontvangt u weer een notificatie per e-mail.

Geef wijzigingen in uw e-mailadres en telefoonnummer door aan ons

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer direct aan uw contactpersoon binnen de gemeente Wijchen doorgeeft. Op deze manier kunnen wij veilig met u blijven communiceren.

Vragen?

Hebt u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Of hebt u vragen over Zivver? Neem dan contact op met Zivver via: support@zivver.com.