Lees pagina voor

Wijkbeheer

Wij hebben Wijchen opgedeeld in vier gebieden (noord, centrum, zuid en buitengebied). Zij hebben ieder een eigen wijkteam. De vier teams houden Wijchen schoon, heel en veilig. Zij zorgen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Het gaat bijvoorbeeld om het onderhoud van plantsoenen, verhardingen, hondenuitlaatplaatsen, sloten & bermen en speelvoorzieningen. Een wijkbeheerder stuurt een wijkteam aan.

Wij vinden het fijn als u ons helpt de openbare ruimte netjes te houden. Ziet u een probleem? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, overhangend groen, een losliggende stoeptegel. Dan helpt u ons door dit te melden.

Welke vier gebieden zijn er?

Wijkbeheer Noord

Hieronder vallen de wijken Kraaijenberg, Homberg, Heilige stoel, Wijchen Noord, Veenhof, Woezik, Saltshof, Hofsedam en Industriegebied Zesweg.

Wijkbeheer Centrum

Hieronder vallen de wijken Aalsburg, Blauwe Hof, Centrum, Wijchen-Oost, Uilenboom en Valendries.

Wijkbeheer Zuid

Hieronder vallen de wijken: Abersland, Diemewei, Diepvoorde, Elsland, De Flier, De Gamert, De Geer, De Grippen, Hoogmeer, Huissteden, Huurlingsedam, Kronenland, De Lingert, De Meren, Oude Laan, Sluiskamp, De Ververt, De Weertjes, Zesakkers en Zevendreef.

Wijkbeheer Buitengebied

Hieronder vallen de kerkdorpen Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur, Lunen, Niftrik, Wezel en de Buitengebieden.

Wie zijn de wijkbeheerders?

Heeft u een vraag aan uw wijkbeheerder?

Mail dan naar wijkbeheer@drutenwijchen.nl.

Klusmaand

Per wijk houden we één keer per jaar een klusmaand. In deze maand lossen de wijkploegen de kleine problemen zoveel mogelijk op.  Na de klusmaand is het natuurlijk fijn dat de wijken schoon zijn. De klusmaand is een extra impuls om wijken en dorpen samen met wijk/dorpsbewoners schoon te houden. Inwoners kunnen zelf ook meehelpen met het onderhoud. Zij zijn van harte welkom om zichzelf hiervoor aan te melden. Dit kan via e-mail: wijkbeheer@drutenwijchen.nl.