Lees pagina voor

Bekendmakingen

De gemeente Wijchen neemt jaarlijks veel besluiten over onderwerpen die gevolgen kunnen hebben voor uw omgeving. Denk aan een bestemmingsplan, evenementenvergunning, verkeersbesluit, verbouwing of het kappen van een boom. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen vallen onder deze besluiten. 

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
6 jul 2022 Algemene plaatselijke verordening Wijchen
2 jun 2022 Verordening Vertrouwenscommissie benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken gemeente Wijchen 2022
1 jun 2022 Verordening leerlingenvervoer gemeente Wijchen 2022

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
25 jul 2022 Aanwijzingsbesluit sociaal-medisch adviseurs mantelzorgverklaring
25 mei 2022 Aanwijzingsbesluit verbod gebruik alcohol en verkoop en gebruik lachgas
19 mei 2022 Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Lambrasse
18 mei 2022 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Graafseweg ong. en Boskant 104 Wijchen’ & Kennisgeving verleend besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Graafseweg ong. te Wijchen

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
8 jun 2022 Milieumelding Korte Herreweg 6, Balgoij

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
25 jul 2022 Regeling inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie (SMI) Wijchen/Druten 2022
30 jun 2022 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Druten, Gemeente Wijchen en de Werkorganisatie Druten Wijchen
8 jun 2022 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Druten, Gemeente Wijchen en de Werkorganisatie Druten Wijchen

Omgevingsmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
3 aug 2022 Milieumelding Bijsterhuizen 2529, Wijchen
20 jul 2022 Milieumelding Bijsterhuizen 3153 (voorlopig), Wijchen

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
3 aug 2022 het plaatsen van een erker Zwanensingel 31, Wijchen
3 aug 2022 Verleende omgevingsvergunning Spoorstraat 10, Wijchen
3 aug 2022 Verleende omgevingsvergunning Kruisbergseweg 62 A, Wijchen
3 aug 2022 het uitbreiden van een woning Wijksestraat 21A, Bergharen
3 aug 2022 Verleende omgevingsvergunning Tunnelweg 86, Wijchen
3 aug 2022 Verleende omgevingsvergunning Wezelsedijk 36, Wijchen
3 aug 2022 Verleende omgevingsvergunning Warmoezenier 18, Wijchen
3 aug 2022 het bouwen van een tuinkas Ruffelsdijk 4A, Leur
3 aug 2022 Milieumelding Jan van der Heydenstraat 10, Wijchen
3 aug 2022 Verleende omgevingsvergunning Laarsdijk 3 A, Bergharen
3 aug 2022 Verleende omgevingsvergunning Pius XII straat 0 nabij Oude Klapstraat, Wijchen
2 aug 2022 het brandveilig gebruik van een bedrijfs/kantoorpand Bijsterhuizen 2209, Wijchen
2 aug 2022 het verbouwen van een kantoor/bedrijfspand Bijsterhuizen 2209, Wijchen
1 aug 2022 het plaatsen van een dakkapel Saltshof 2536, Wijchen
1 aug 2022 het plaatsen van een dakkapel Saltshof 2534, Wijchen
29 jul 2022 het verwijderen van asbest Aalsburg 2308, Wijchen
29 jul 2022 het slopen van opstallen Gagelvenseweg 13, Wijchen
29 jul 2022 het veranderen van een woning tot 2 onzelfstandige wooneenheden Heilige Stoel 4605, Wijchen
28 jul 2022 het slopen van bijgebouwen Leeuwebekstraat 6, Wijchen
28 jul 2022 het slopen van 5 woningen Lindenstraat 13, Wijchen
28 jul 2022 het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel Hoogmeer 2848, Wijchen
28 jul 2022 het tijdelijk plaatsen van een woonunit Neerveld 5, Hernen
27 jul 2022 Milieumelding Celsiusstraat 12, Wijchen
27 jul 2022 Kennisgeving definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Homberg 2535, Wijchen
27 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Aalsburg 2825, Wijchen
27 jul 2022 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Huurlingsedam 0 (fase 3), Wijchen
27 jul 2022 Milieumelding Celsiusstraat 12, Wijchen
27 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Boomsestraat 10, Balgoij
27 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Diepvoorde 1001, Wijchen
27 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning het Hoge Rot 58, Hernen
27 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Burchtstraat 56, Wijchen
27 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Hoefweg 5, Batenburg
27 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Panhuisweg 38 B, Wijchen
27 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Heilige Stoel 4517, Wijchen
27 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning perceel Graafseweg 837, Wijchen
27 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Saltshof 1225, Wijchen
27 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Bijsterhuizen 2513, Wijchen
27 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Bijsterhuizen 4004 (voorlopig huisnummer), Wijchen
27 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Kasteellaan 48, Wijchen
22 jul 2022 het gedeeltelijk slopen van een woonboerderij en verwijderen van asbest Lagestraat 31, Niftrik
22 jul 2022 het aanvragen van tijdelijke kantoorunits Veenhof 1712, Wijchen
21 jul 2022 het maken van constructieve aanpassingen Tunnelweg 86, Wijchen
21 jul 2022 het verbouwen van een woonhuis Aalsburg 2308, Wijchen
21 jul 2022 het aanbrengen van een beregeningsput Breekwagen 0, Bergharen
21 jul 2022 het bouwen van een woning Graafseweg 306, Wijchen
21 jul 2022 het bouwen van 37 woningen Huurlingsedam 0, Wijchen
21 jul 2022 het aanleggen van 2 beregeningsputten Laarsdijk 3A, Bergharen
21 jul 2022 het verbouwen en verduurzamen van een dorpshuis Grootestraat 9, Batenburg
21 jul 2022 het plaatsen van 3 vlaggenmasten Kelvinstraat 7, Wijchen
20 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Bijsterhuizen 3028, Wijchen
20 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Grootestraat 9, Batenburg
20 jul 2022 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Bospad 5, Wijchen
18 jul 2022 het bouwen van een appartementencomplex Lindenstraat 13, Wijchen
15 jul 2022 het aanbrengen van een stalen ligger met kolommen Heilige Stoel 4517, Wijchen
15 jul 2022 het verbouwen van een garage tot schuurwoning Wethouder Bankenstraat 12, Batenburg
15 jul 2022 het bouwen van een nieuwe carport Diemewei 4021, Wijchen
14 jul 2022 het plaatsen van sanitair-units van Cittersweg 8, Niftrik
13 jul 2022 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Burchtstraat 21, Wijchen
13 jul 2022 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kruisbergseweg 62 A, Wijchen
13 jul 2022 het maken van een uitweg Bijsterhuizen 3028, Wijchen
13 jul 2022 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Breekwagen 6, Bergharen
13 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Antoniusstraat 4, Wijchen
13 jul 2022 het plaatsen van zonnepanelen in de tuin Torenstraat 19A, Balgoij
13 jul 2022 het maken van constructieve doorbraken Blauwe Hof 6804, Wijchen
13 jul 2022 het plaatsen van zonnepanelen en collectoren in veldopstelling Veldsestraat 19, Balgoij
13 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Weg door de Berendonck 29, Wijchen
13 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Westerdreef 0 ongenummerd, Wijchen
13 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Korte Herreweg 6 A (voorlopig), Balgoij
8 jul 2022 het aanleggen van een inrit Groenewoudseweg 80, Wijchen
8 jul 2022 het gedeeltelijk slopen van de woning Gomarius Messtraat 1, Wijchen
8 jul 2022 het plaatsen van dakkapel en dakraam Saltshof 3507, Wijchen
8 jul 2022 het bouwen van een mestbassin Laarsdijk 3A, Bergharen
8 jul 2022 het verbouwen van de woonhuis Gomarius Messtraat 1, Wijchen
8 jul 2022 het brandveilig gebruiken van een woonvoorziening - Woondroom Kasteellaan 48, Wijchen
7 jul 2022 het brandveilig gebruiken van Plus Supermarkt Tunnelweg 86, Wijchen
6 jul 2022 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Boomsestraat 10, Balgoij
6 jul 2022 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Hoefweg 5, Batenburg
6 jul 2022 het aanleggen van een houtwal Geitweg 4, Wijchen
6 jul 2022 Besluit gelijkwaardig niveau bescherming milieu Oude Schaarsestraat 2, Bergharen
6 jul 2022 Besluit maatwerkvoorschriften geluid (milieu) Bijsterhuizen 5034 en 5036, Wijchen
6 jul 2022 het nieuwbouw van een bedrijfspand voor de SF Group Bijsterhuizen 3153, Wijchen
6 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Kasteellaan 9, Wijchen
6 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Havikstraat 5, Wijchen
6 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Karekietstraat 38, Wijchen
6 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Willibrordusstraat 1 B en C, Batenburg
5 jul 2022 het plaatsen van een dieseltank Bijsterhuizen 2513, Wijchen
5 jul 2022 Aanvraag Nieuwe raamindeling Leostraat 5 Leostraat 5, Wijchen
4 jul 2022 het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling Uilengat 12, Bergharen
1 jul 2022 het aanleggen van een uitweg Havenweg 34B, Wijchen
1 jul 2022 het plaatsen van een bandenpomp met zonnepaneel Pius XII straat 0, Wijchen
1 jul 2022 het bouwen van een bedrijfspand Bijsterhuizen 3173, Wijchen
29 jun 2022 het slopen van een schuur en een aanbouw Oosterweg 62, Wijchen
29 jun 2022 het aanpassen van een pui Burchtstraat 56, Wijchen
29 jun 2022 het verbouwen van een woning Oosterweg 62, Wijchen
29 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Bernardusstraat 1, Wijchen
29 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Nieuweweg 303, Wijchen
29 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Torenstraat 12 A, Balgoij
29 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Bospad 5, Wijchen
29 jun 2022 het aanleggen van een geluidswal de Passerot 15, Wijchen
29 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Meleveldsestraat 2, Bergharen
29 jun 2022 Milieumelding Laarsdijk 3, Bergharen
27 jun 2022 het onderhoud van pannendak garage Grootestraat 11, Batenburg
27 jun 2022 het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde woning het Hoge Rot 58, Hernen
27 jun 2022 het reclame aanvraag Plus winkel Wijchen Tunnelweg 86, Wijchen
27 jun 2022 Introkamp HAN 2022 Weg door de Berendonck 29, Wijchen
23 jun 2022 het brandveilig gebruik Bospad 5, Wijchen
23 jun 2022 het plaatsen van een dakkapel achterzijde woning Klompenmaker 3, Wijchen
22 jun 2022 het bouwen van 28 woningen Huurlingsedam 0, Wijchen
22 jun 2022 het slopen van een keukenmuur Heilige Stoel 4517, Wijchen
22 jun 2022 het slopen van kantoor MCB Breekwagen 6, Bergharen
22 jun 2022 het slopen van opstallen Gagelvenseweg 13, Wijchen
22 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Torenstraat 12A, Balgoij
22 jun 2022 het plaatsen van 2 containers tbv opslag accu's Bijsterhuizen 3028, Wijchen
22 jun 2022 Milieumelding Industriepark 6 B, Wijchen
22 jun 2022 het plaatsen van een dakkapel - plaatsen van een dakopbouw Zesweg 11, Wijchen
22 jun 2022 het plaatsen van zonnepanelen op het dak en het plaatsen van 3 dakramen Kasteellaan 48, Wijchen
22 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Wethouder Bankenstraat 2, Batenburg
22 jun 2022 Milieumelding Bijsterhuizen 2513, Wijchen
22 jun 2022 het kleine windmolen op dak abersland Abersland 2612, Wijchen
22 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Weg door de Berendonck 29, Wijchen
22 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Weg door de Berendonck 29, Wijchen
20 jun 2022 het slopen van keukenmuur Antoniusstraat 4, Wijchen
17 jun 2022 melding brandveilig gebruik Graafseweg 781/789 Graafseweg 781, Wijchen
17 jun 2022 het omheining weiland Woeziksestraat 416, Wijchen
17 jun 2022 het plaatsen van tijdelijke woonunits tijdens bouw van nieuwbouw Graafseweg 306, Wijchen
17 jun 2022 het plaatsen van Bouwbord naast de pumptrackbaan Westerdreef 0, Wijchen
15 jun 2022 het aanvraag reclame buitengevel Spoorstraat 10, Wijchen
15 jun 2022 Overkapping Diepvoorde1001 Diepvoorde 1001, Wijchen
15 jun 2022 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Hoeveweg 40, Balgoij
15 jun 2022 het maken van een inrit Diepvoorde 1120, Wijchen
15 jun 2022 het intern verbouwen van de woning Antoniusstraat 4, Wijchen
15 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Homberg 3421, Wijchen
15 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Aaldert 16, Bergharen
15 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Aalsburg 3002, Wijchen
15 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Burchtstraat 7, Wijchen
15 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Bijsterhuizen 5034, Wijchen
15 jun 2022 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Woeziksestraat 18, Wijchen
15 jun 2022 Aanvraag brandveilig gebruik Bospad 5, Wijchen
15 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Zesweg 9 B, Wijchen
15 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Dorpsstraat 2, Niftrik
15 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 4 (voorlopige huisnr 4 en 6), Niftrik
15 jun 2022 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Bijsterhuizen 4004, Wijchen
10 jun 2022 Aanvraag strijdig gebruik Karekietstraat 38 Karekietstraat 38, Wijchen
10 jun 2022 het aanvraag strijdig gebruik Havikstraat 5, Wijchen Havikstraat 5, Wijchen
8 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Kraanvogelstraat 19, Wijchen
8 jun 2022 het verbouwen van carport Bernardusstraat 1 Bernardusstraat 1, Wijchen
8 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Maasbandijk 74, Niftrik
8 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning de Gamert 2140, Wijchen
8 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Kwartelstraat 57, Wijchen
8 jun 2022 het verbouwen schuur tot woonhuis Wezelsedijk 30, Wijchen
8 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Abersland 1507, Wijchen
8 jun 2022 het plaatsen van een nieuw dakkapel op de zijgevel Saltshof 1225, Wijchen
7 jun 2022 het slopen van een gymzaal Grootestraat 9, Batenburg
7 jun 2022 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Homberg 2535 Wijchen
7 jun 2022 het realiseren van dakkapel Warmoezenier 18 Warmoezenier 18, Wijchen
2 jun 2022 het wijzigen van het gebruik naar sport BSO Bospad 5, Wijchen
1 jun 2022 Zonnepanelen Hazenpad 14 Hazenpad 14, Wijchen
1 jun 2022 EDC Briggs & Stratton Bijsterhuizen 3171, Wijchen
1 jun 2022 Verleende omgevingsvergunning Marktpromenade 9 Wijchen
1 jun 2022 Milieumelding Edisonstraat 14 Wijchen
1 jun 2022 Milieumelding mobiel breken bouw- en sloopafval Leemweg 134, Wijchen
1 jun 2022 opbouw en aanbouw Saltshof 1736 Wijchen Saltshof 1736, Wijchen
1 jun 2022 het plaatsen van een erker Molenstraat 4, Wijchen
1 jun 2022 Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning Kelvinstraat 7 Wijchen
1 jun 2022 Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning de Wijchert 1A Wijchen
1 jun 2022 het plaatsen van tijdelijke woonunit Panhuisweg 38B, Wijchen
1 jun 2022 Milieumelding Bijsterhuizen 2025 Wijchen
27 mei 2022 het uitbreiden en verbouwen van een woning Kasteellaan 147, Wijchen
27 mei 2022 Kasteeltuin Wijchen poort voortuin Kasteellaan 9, Wijchen
25 mei 2022 het uitbreiden van de woning Aalsburg 2825, Wijchen
25 mei 2022 het bouwen van een bedrijfsruimte Leurseweg 13, Leur
25 mei 2022 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Wezelsedijk 36, Wijchen
25 mei 2022 Milieumelding Edisonstraat 26 E Wijchen
25 mei 2022 Milieumelding Kasteellaan 22 Wijchen
25 mei 2022 het melden van het brandveilig gebruik van winkels en woning Holenbergseweg 18A, Wijchen
25 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Heilige Stoel 3860 Wijchen
25 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Torenstraat 24A, Balgoij
25 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Sportlaantje naast nr. 5 Hernen
25 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Kasteellaan 73 A, Wijchen
25 mei 2022 Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning Aalsburg 1213 Wijchen
25 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Bijsterhuizen 3026 Wijchen
25 mei 2022 Verleende APV vergunning Emporium, Wijchen
24 mei 2022 het afwijken van de bestemming voor een overnachting in een wijkgebouw Urnenveldweg 10, Wijchen
24 mei 2022 het brandveilig gebruik voor een overnachting in een wijkgebouw Urnenveldweg 10, Wijchen
20 mei 2022 het afwijken van de bestemming voor het stallen van paarden in een bijgebouw Wethouder Bankenstraat 2, Batenburg
20 mei 2022 het verbouwen van een dorpshuis tot 2 woningen Grootestraat 9, Batenburg
19 mei 2022 het bouwen van een woning Heikampseweg 6, Wijchen
19 mei 2022 het slopen van stallen en verwijderen asbest Huurlingsedam 33, Wijchen
19 mei 2022 het bouwen van 103 woningen Huurlingsedam 0, Wijchen
19 mei 2022 het uitvoeren van archeologisch booronderzoek Maasdijk 0, Batenburg
19 mei 2022 het bouwen van een 2-onder-1 kapwoning Willibrordusstraat 0, Batenburg
18 mei 2022 het plaatsen van reclame Marktpromenade 9, Wijchen
18 mei 2022 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning de Wijchert 1A, Wijchen
18 mei 2022 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Korte Herreweg 6 Balgoij
18 mei 2022 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Dorpsstraat 2 Niftrik
18 mei 2022 Besluit maatwerkvoorschriften geluid, Suikerbergseweg 12, Wijchen
18 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Kasteellaan 22 Wijchen
18 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Saltshof 1727, Wijchen
18 mei 2022 Milieumelding Bijsterhuizen 3103 Wijchen
18 mei 2022 het realiseren van een 4-daagse camping voor 5 jaar Weg door de Berendonck 29, Wijchen
18 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Zandweg 15 Wijchen
18 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Rijdtsestraat 7, Wijchen
18 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Graafseweg 0 E-N Oude Teersdijk/v. Rosenburgweg, Nijmegen Wijchen
17 mei 2022 het herbouwen van een schuur Boskantse Broekstraat 32A, Wijchen
13 mei 2022 het brandveilig gebruik en afwijking bestemmingsplan i.v.m. tijdelijke overnachtingen Homberg 2535, Wijchen
13 mei 2022 het afwijken van de bestemming voor een schoolkamp Weg door de Berendonck 29, Wijchen
12 mei 2022 brandveilig gebruik van een pand voor BSO Woeziksestraat 18, Wijchen
12 mei 2022 het vervangen van dakpannen Stadswal 13 Stadswal 13, Batenburg
12 mei 2022 het brandveilig gebruik van een BSO Woeziksestraat 18, Wijchen
11 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Grotestraat 3 Bergharen
11 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Boskant 123 Wijchen
11 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Wezelsedijk 52 Wijchen
11 mei 2022 Milieumelding Bijsterhuizen 2140 Wijchen
11 mei 2022 Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning Zesweg 148B Wijchen
11 mei 2022 bouwen van een serre aan de woning Aalsburg 2037, Wijchen
11 mei 2022 Milieumelding Zesweg 148 Wijchen
11 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Zandweg 17 Wijchen
10 mei 2022 het uitbreiden van de verdieping van de woning Abersland 1507, Wijchen
10 mei 2022 het tijdelijk plaatsen van een woonunit Wezelsedijk 36, Wijchen
10 mei 2022 het plaatsen van een dakkapel en 2 dakramen Saltshof 3507, Wijchen
9 mei 2022 het uitbreiden van de woning Abersland 1507, Wijchen

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
27 jul 2022 Mededeling voorgenomen kap
27 jul 2022 Mededeling voorgenomen kap
27 jul 2022 Mededeling voorgenomen kap
27 jul 2022 Mededeling voorgenomen kap
27 jul 2022 Mededeling voorgenomen kap
27 jul 2022 Mededeling voorgenomen kap
27 jul 2022 Mededeling voorgenomen kap
6 jul 2022 Mededeling voorgenomen kap
6 jul 2022 Mededeling voorgenomen kap
6 jul 2022 Mededeling voorgenomen kap
6 jul 2022 Mededeling voorgenomen kap
6 jul 2022 Mededeling voorgenomen kap
6 jul 2022 Mededeling voorgenomen kap

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
20 jul 2022 Vastgesteld bestemmingsplan Akkerweg 3a, Wijchen, gemeente Wijchen
20 jul 2022 Ontwerp bestemmingsplan “Huurlingsedam fase 4” en Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder, gemeente Wijchen
20 jul 2022 Ontwerpbestemmingsplan Lagestraat 36 Niftrik
13 jul 2022 Vastgesteld bestemmingsplan Hotel Thermen Berendonck, gemeente Wijchen
13 jul 2022 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Wethouder Bankenstraat 12 te Batenburg’, gemeente Wijchen
13 jul 2022 Vastgesteld bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden geluid Tussen Kasteel en Wijchens Meer 2022, gemeente Wijchen
13 jul 2022 Ontwerp bestemmingsplan “Oosterweg tussen 220 en 290” en Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder, gemeente Wijchen
29 jun 2022 Ontwerpbestemmingsplan Sluisstraat 1, Hernen
22 jun 2022 Ontwerpbestemmingsplan de Dreef 5 – 7 Hernen, gemeente Wijchen
15 jun 2022 Ontwerpbestemmingsplan Everardusplein naast 17, gemeente Wijchen
15 jun 2022 Ontwerpbestemmingsplan Houtsestraat 1-3 Balgoij, gemeente Wijchen
15 jun 2022 Vastgesteld bestemmingsplan Leurseweg 8, leur & Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Leurseweg 8 Leur
25 mei 2022 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Boskant 127, gemeente Wijchen
25 mei 2022 Vastgesteld bestemmingsplan Wezelsedijk 2, Wijchen
18 mei 2022 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kasteel Hernen’
18 mei 2022 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Heikampseweg 6 Alverna- Hoefweg 3 Batenburg”
18 mei 2022 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Vormerseweg 11, Wijchen”

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
3 aug 2022 VERKEERSBESLUIT
3 aug 2022 VERKEERSBESLUIT
6 jul 2022 Verkeersbesluit
1 jul 2022 VERKEERSBESLUIT
3 jun 2022 VERKEERSBESLUIT
19 mei 2022 Verkeersbesluit

Al deze besluiten publiceert de gemeente op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website). Wilt u automatisch op de hoogte blijven van berichten over u buurt? Meld u dan aan voor de e-mailservice (Deze link gaat naar een externe website).