In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

Wat moet ik doen?

Bestemmingsplannen kunt u bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl. Vernieuwde (digitale) bestemmingsplannen van vóór 1 januari 2010 zijn in te zien op de gemeentelijke website. U ziet ze weergegeven op de kaart van de gemeente. Aan de rechterzijde van die pagina wordt onder het kopje 'Aan de slag' uitgelegd hoe u kunt navigeren in de kaart en bestemmingen op kunt vragen.

Ook de regels van het bestemmingsplan herziening komplannen op onderdelen zijn van toepassing.

Handig om te weten

Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.