Voor de raadsperiode 2018-2022 bestaat het college uit vier wethouders en een burgemeester. De wethouders zijn afkomstig van de partijen Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Zij vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders, kortweg B&W genoemd.

De collegeleden hebben de taken verdeeld. Elk collegelid heeft een aantal taken op zich genomen en is daarvoor verantwoordelijk. Het takenpakket van een wethouder of burgemeester wordt 'portefeuille' genoemd.

Marijke van Beek

Marijke van Beek

   Functie: Waarnemend burgemeester

   E-mailadres: m.van.beek@wijchen.nl 

  Taken:

 •    Bestuurlijke organisatie en coördinatie                                  
 •    Openbare orde en veiligheid
 •    Coördinatie handhaving
 •    Publieke dienstverlening
 •    Personele en facilitaire diensten
 •    Communicatie, representatie en publiciteit
 •    Regionale samenwerking

 

Paul Loermans

Paul Loermans

Functie: Wethouder, 1e loco burgemeester
E-mailadres: p.loermans@wijchen.nl
Taken:

 • Openbare werken, verkeer en vervoer
 • Milieu, natuur en landschapsbeheer
 • Sport en sportaccommodaties
 • Onderwijs en cultuur
 • Leefbaarheid

Geert Gerrits

Functie: Wethouder, 2e loco burgemeester
E-mailadres: g.gerrits@wijchen.nl
Taken:

 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Grondzaken

Titus Burgers

   Functie: Wethouder, 3e loco burgemeester
   E-mailadrest.burgers@wijchen.nl
   Taken:

 •    Wmo
 •    Jeugd- en gezondheidszorg
 •    Welzijn
 •    Duurzaamheid

Nick Derks

Wethouder Nick Derks

Functie: Wethouder, 4e loco burgemeester
E-mailadresn.derks@wijchen.nl
Taken:

 • Economie en toerisme
 • Werk en inkomen
 • Gemeentelijk vastgoed

  Drs. Remco Boer

  Functie: Gemeentesecretaris
  E-mailadresr.boer@drutenwijchen.nl
  Taken:

  • Een coördinerende en beleidsadviserende taak
  • De schakel tussen het ambtelijk apparaat en het college en het algemeen bestuur van de gemeente.