Lees pagina voor

Duurzame warmte

Warmteplan: de route naar een aardgasvrij Wijchen

We merken allemaal dat de energieprijzen stijgen. Fossiele brandstoffen raken op én gas uit Groningen is niet meer beschikbaar. Redenen genoeg om stappen te zetten in de warmtetransitie. Daarom heeft de gemeente Wijchen, samen met inwoners, een Warmteplan gemaakt. Er staan concrete stappen in om uiteindelijk in 2050 aardgasvrij te kunnen zijn. 2050 klinkt ver weg. Maar we hebben deze tijd hard nodig voor het zoeken naar nieuwe oplossingen. En om onze woningen klaar te maken voor een toekomst zonder aardgas.

Aan de hand van 8 actielijnen gaan we aan de slag met de warmtetransitie. Zo gaan we inwoners helpen met isoleren en besparen. Mensen moeten het wel zelf doen, maar ze hoeven het niet alleen te doen. In de Lokale Energie Strategie die in 2023 wordt opgesteld, wordt dit Warmteplan verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

Bekijk het Warmteplan: Onze route naar een aardgasvrij Wijchen (PDF, 2.1 MB)

In gesprek met inwoners, stakeholders en de raad

Het warmteplan is een uitwerking van de eerder opgestelde Transitievisie Warmte. “We gingen in gesprek met inwoners, technische partners en de raad. Deze input hielp bij het maken van keuzes en het leggen van de juiste accenten”, geeft wethouder Bea Schouten aan. “Vragen die we met elkaar bespraken, zijn bijvoorbeeld: Hoe gaan we inwoners ondersteunen bij het isoleren van hun woningen? In welke wijken beginnen we met het onderzoek naar collectieve systemen? Wat gaan we doen in andere wijken?”

Ruimte voor initiatieven van inwoners

Opvallend was het grote enthousiasme bij de inwoners om van start te gaan en stappen te zetten. Ontzorgen is voor hen daarbij een belangrijke vraag aan ons als gemeente. Schouten: “Het is belangrijk dat we intensief blijven samenwerken met inwoners en samenwerkingspartners. We kunnen als gemeente zaken makkelijker maken, motiveren en financiële prikkels geven, maar niet besluiten over particulier bezit. Daarom geven we ruimte aan initiatieven die ontstaan. Ik hoop dat er in Wijchen een beweging op gang komt van mensen die aan de slag gaan om hun huis voor te bereiden om aardgasvrij te worden”.

Transitievisie Warmte

Een transitievisie warmte is een document dat een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

De gemeenteraad heeft in maart 2023 De Transitievisie Warmte vastgesteld. Benieuwd naar dit document? U kunt het opvragen via: energie@drutenwijchen.nl

Ook stelde de gemeenteraad de aanvulling hierop vast. ‘Duurzame Warmteplan – onze koers naar een aardgasvrij Wijchen.’ Ook dit document is op te vragen via: energie@drutenwijchen.nl