Sommige wijken/dorpen in de gemeente Wijchen hebben een leefbaarheidsgroep. Deze medebewoners behartigen voor u het belang van alle bewoners in uw wijk of dorp. U kunt hen aanspreken over ideeën of andere zaken die u van belang vindt voor uw wijk.

Welke leefbaarheidsgroepen zijn er en hoe kunt u hen bereiken?

Van leefbaarheidsgroepen met een eigen website staan de contactgegevens op die website.

Wijkcontactadviseur

De wijkcontactadviseur Annemiek Nass coördineert in veel gevallen de contacten tussen de gemeente en de bewoners. U kunt uw vragen, adviezen of gesignaleerde problemen mailen naar a.nass@drutenwijchen.nl, of bellen naar 088 432 71 50. U kunt ook contact opnemen met Sanne van de Wetering: s.van.de.wetering@drutenwijchen.nl