Bereikbaarheid van Wijchen

Wij werken aan de bereikbaarheid van Wijchen. Daarvoor werken we het mobiliteitsbeleid bij. We onderzoeken de knelpunten van nu en de toekomstige knelpunten. En we bekijken hoe ontwikkelingen, zoals zelfrijdende auto’s en klimaatverandering, invloed hebben op het verkeer in de gemeente. 

Duurzaam onderweg tussen Maas en Waal

We werken het beleid van nu bij en kijken vooruit. Voordat we beleid kunnen maken is een visie nodig. We hebben een visie gemaakt voor toekomstig verkeersbeleid. In deze visie is rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto’s en de gevolgen van woningbouw. De mobiliteitsvisie "Duurzaam onderweg tussen Maas en Waal" ligt er nu en is ook vastgesteld door het college. 

5 belangrijke punten

De mobiliteitsvisie heeft vijf belangrijke punten:

  • Leefbaarheid in de gemeente
  • Bereikbaarheid tussen de kernen
  • Verbonden met de regio
  • Duurzaam verplaatsen tussen Maas en Waal
  • Verkeersveiligheid

Allereerst is dat leefbaarheid in de gemeente. We zetten binnen de kern Wijchen in op de fietser en voetganger, waarbij we ervoor zorgen dat voorzieningen goed met de auto bereikbaar blijven. De bereikbaarheid tussen alle kernen in Wijchen is van groot belang. Elke verkeersdeelnemer moet tussen de kernen kunnen reizen. We willen verbonden blijven met de regio. Het openbaar vervoer en de fiets zijn in 2030 een realistisch alternatief voor de auto voor reizen van en naar de belangrijkste bestemmingen in de omliggende regio’s. Ook zetten we in op duurzaam verplaatsen. Dat wil zeggen dat in 2030 voor iedereen een duurzame manier van vervoer beschikbaar is. En natuurlijk is verkeersveiligheid een overkoepelend en belangrijk punt.

De Mobiliteitsvisie in het kort

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente door een e-mail te sturen naar mobiliteitsbeleid@drutenwijchen.nl