Lees pagina voor

Gemeente Wijchen draait op volle kracht om Oekraïense vluchtelingen te kunnen verwelkomen

2 april 2022

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne draait de gemeentelijke organisatie op volle toeren. Naast de voorbereiding voor (crisis)noodopvang, informeert zij inwoners en Oekraïense vluchtelingen die in de gemeente onderdak hebben gevonden. Ook ondersteunt ze vluchtelingen bij formaliteiten die nodig zijn, zoals inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP).

Het Rijk heeft de 25 Veiligheidsregio’s opdracht gegeven om te zorgen voor de opvang van 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen crisisnoodopvang en noodopvang. Landelijke afspraken bepalen waar opvanglocaties aan moeten voldoen.

Opvanglocaties in Wijchen

Crisisnoodopvang is de opvang voor de eerste week. Deze locaties zijn grootschalig en snel te organiseren, zoals een sporthal. In regio Gelderland-Zuid verblijven inmiddels de eerste vluchtelingen in onder andere sporthal De Tinnegieter in Beuningen en de Jan Massinkhal in Nijmegen. Gemeente Wijchen heeft verschillende crisisnoodopvanglocaties onderzocht. Drie daarvan zijn aangemeld bij de Veiligheidsregio. Dit zijn sportcentrum Arcus, wijkcentrum ‘t Achterom en wijkcentrum/sporthal Wijchen-Zuid.

Noodopvanglocaties moeten geschikt zijn voor een langer verblijf. Gemeente Wijchen heeft in eerste instantie de volgende locaties aangemeld: de voormalige Antoniusschool aan de Graafseweg op Alverna en in Wijchen het oude gemeentekantoor aan de Kasteellaan, het voormalig zorgcomplex St. Jozef aan de Piusstraat en locatie Campuslaan voor de tijdelijke plaatsing van caravans.
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid maakt de afweging welke locaties in de 14 gemeenten worden ingezet. Dit hangt onder meer af van wat er nodig is om de locaties gereed te maken, hoe snel dat kan en hoeveel mensen er opgevangen kunnen worden. Maar ook van het aantal vluchtelingen dat naar ons land komt.

Voorbereiden in tijden van onzekerheid

Burgemeester Marijke van Beek: “Er is nog veel onduidelijk. Maar met de kennis van iedere dag, bereiden we ons zo goed mogelijk voor. Zodat als het nodig is, we snel kunnen schakelen. We werken op volle toeren om klaar te staan om grotere groepen vluchtelingen te ontvangen. Onze mensen ondersteunen ook buurgemeente Beuningen bij de crisisnoodopvang.”

De coördinatie van alle werkzaamheden is in handen van kernteam Oekraïne. Naast het in kaart brengen van locaties, werkt dit team ook aan het beantwoorden van vragen, het verstrekken van informatie aan inwoners en de ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen die nu al in onze gemeenten verblijven. Er is hiervoor een speciale pagina op de gemeentelijke website Hulp voor vluchtelingen uit Oekraïne en het emailadres oekraine@drutenwijchen.nl. Het team heeft ook contact met scholen, maatschappelijke instanties, zorgorganisaties en particuliere initiatieven om ervoor te zorgen dat de mensen uit Oekraïne zoveel mogelijk mee kunnen draaien in de samenleving.

Krachten bundelen

“Zodra duidelijk is welke opvanglocaties in onze gemeente ingezet gaan worden, informeren we natuurlijk als eerste alle omwonenden en directbetrokkenen. Daarbij kijken we ook hoe we de kracht van de samenleving kunnen benutten bij het organiseren van noodopvang. We zijn blij met al het hulpaanbod dat we nu al ontvangen. Dat hebben we dan zeker nodig”, benadrukt burgemeester Van Beek.

Meer nieuws

Al het nieuws