Lees pagina voor

Voorlopig ontwerp Renovatie Ploegstraat en Stuifstraat

11 juli 2022

Op deze pagina vindt u informatie over het voorlopige ontwerp voor de renovatie Ploegstraat en Stuifstraat in Bergharen. De reden voor de renovatie is dat de verharding en beplanting aan vervanging toe is. De straten krijgen nieuwe bestrating, het groen wordt opgeknapt en we maken wadi’s. Als het regent komt het water in de wadi’s in plaats van op de weg.

Inloopavond

Op donderdag 14 juli organiseren we in De Zandloper een inloopavond voor bewoners. De avond is van 19:00 tot 20:30 uur. U kunt binnenlopen op het moment dat u uitkomt.

Het voorlopig ontwerp kunt hieronder bekijken: (linkjes naar documenten)

Nieuw groen

De bestaande beplanting in de grote groenstrook groeit niet goed en een aantal bomen staan er slecht bij. Deze gaan we vervangen. Om voor meer biodiversiteit en variatie te zorgen komt er een heestermengsel terug met hier en daar enkele hogere struiken. Langs de wegen komt de laurierhaag terug. De bestaande haag proberen we te herplanten. Ook komt op enkele plekken een kruidenmengsel in plaats van gazon. De bomen die weggaan vervangen we door nieuwe bomen. De kerstboom aan de Stuifstraat gaat weg. Er komt een nieuwe kerstboom iets dichter bij de woningen terug.

Er komen wadi’s langs de wegen om het regenwater op te vangen. Dit combineren we met de plantvakken zodat die minder vaak last hebben van de droogte.
Het verharde trapveldje willen we veranderen in een grasveld. Daarmee komt de speelmuur in het gras te staan. We horen graag wat bewoners hiervan vinden.

Nieuwe bestrating

De bestrating in de wegen gaan we ook vervangen. Er komt een goede fundering onder en de nieuwe inrichting met rode betonstraatstenen komt overeen met de inrichting van de Burgemeester van Elkstraat en Sikkelstraat.

Hoe gaan we verder?

De opmerkingen die op het voorlopig ontwerp binnen komen gaan we verzamelen. Voor zover deze passen binnen het renovatieplan verwerken wij deze in het definitief ontwerp. Dit definitief renovatieplan komt weer op onze website te staan. Bewoners krijgen hier een brief over. Tegen die tijd hopen we ook meer te weten over de start van de uitvoering.

Reageren op het renovatieplan

Wilt u reageren op het voorlopige renovatieplan? Doe dit alstublieft voor 30 juli 2022. Hiervoor kan u het onderstaande reactieformulier gebruiken.

Reactieformulier renovatie Ploegstraat en Stuifstraat (Deze link gaat naar een externe website)

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag. Het reactieformulier en andere vragen kunt u mailen naar m.de.kraker@drutenwijchen.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws