Lees pagina voor

Hoe zien inwoners de toekomst in 2035?

13 juli 2022

In mei maakten we met onze Wijchen2035-TukTuk een toer langs alle dorpen. Veel mensen maakten tijd vrij om hun ideeën en wensen voor de toekomst van hun dorp te delen. Ook de burgemeester, wethouders en raadsleden waren op verschillende plekken aanwezig om met inwoners in gesprek te gaan.

In totaal deed de Wijchen2035 TukTuk 11 plekken aan en gingen we met zo’n 200 inwoners in gesprek. Door stellingen voor te leggen en naar prioriteiten te vragen, haalden we ideeën op. Op een groot bord met plattegrond van de gemeente Wijchen konden inwoners hun ideeën, wensen of opmerkingen kwijt.

Verslagen

We haalden waardevolle informatie op. Over thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst en over thema’s die nu spelen. De belangrijkste uitkomsten hebben we samengevat in een verslag. Hoe zien inwoners de toekomst in 2035 voor zich? Wat is het meest belangrijk? Waar moet meer of minder aandacht naartoe? Wat zijn de sterke en minder sterke punten van Wijchen? U leest het allemaal in het verslag (PDF, 14.2 MB).

Hoe nu verder?

We leggen alle ideeën bij elkaar en we voegen die samen met alle informatie die we eerder ophaalden. Denk aan de beeldenbank, de toekomsttafels, het scholierendebat, de kinderburgemeesterbijeenkomst, het jongerencafé en de dorpentoer. Op basis van al deze input stellen we een concept strategisch kompas op waarin we aangeven wat naar 2035 onze koers wordt en hoe we hier aan werken.

Besluit gemeenteraad

Begin september bespreken we het concept strategisch kompas met het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad neemt hier in oktober 2022 een besluit over. Als zij instemmen, dan wordt het concept definitief gemaakt en stellen we een publieksversie. Daarmee hebben we een basis voor de koers en ons werk naar 2035 toe.

Meer nieuws

Al het nieuws