Lees pagina voor

Subsidie bedrijfsadvies voor Gelderse agrariërs

5 augustus 2022

Gelderse agrariërs kunnen vanaf 5 september een bedrijfsadvies voor natuurinclusieve kringloop–landbouw laten vergoeden. Provincie Gelderland heeft hiervoor een zogenoemde voucher-regeling ontwikkeld. Provinciale Staten moeten nog wel instemmen met deze regeling. Dat gebeurt op 5 september. Er is vanaf dan een budget beschikbaar voor 180 adviezen.

Toe aan een bedrijfsadvies?

Agrarisch ondernemers die toe zijn aan een advies over hoe ze de omslag kunnen maken naar een natuur inclusieve onderneming en/of kringloop–landbouw, kunnen dit vanaf 5 september aanstaande door de provincie laten vergoeden tot een bedrag van € 1.500,-.  De ondernemer kiest zelf de adviseur die hierbij adviseert. Het advies moet gaan over onderwerpen binnen de natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw zoals brongerichte vermindering van emissies, duurzaam landgebruik, toename biodiversiteit, gesloten voedselsysteem of -mineralen–kringloop, vermindering gebruik diergeneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen en/of een beter verdienmodel zonder toename van de veestapel.

Melkveehouderij Persingen Gelderland

Hoe werkt het?

Boeren kunnen vanaf 5 september een voucher downloaden van de Agrifood webpagina. Met deze voucher kan de boer een adviseur inschakelen. Het advies dat de deskundig adviseur gaat geven, moet voldoen aan voorwaarden. Lees hierover te zijner tijd meer op de subsidiepagina op onze website. De agrarisch ondernemer is vrij in het kiezen van een deskundig adviseur. Uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel moet de deskundigheid van de adviseur blijken. De adviseur is verplicht een bezoek aan het bedrijf te brengen. Uiteindelijk vraagt de adviseur de vergoeding (subsidie) aan. De adviseur moet hierbij de ondertekende voucher (door zowel boer als adviseur) indienen.

Deze voucherregeling is afgestemd met de uitvoerders van de keukentafelgesprekken in Gelderland en kan gezien worden als een mooi vervolg op die gesprekken aan tafel. Deze uitvoerders delen de vouchers ook uit.”

Meer nieuws

Al het nieuws