Lees pagina voor

Afspraken over versterking samenwerking politie en boa’s

10 november 2022

De politie en gemeenten Druten en Wijchen gaan elkaar nog beter versterken. Hierover hebben de politie en gemeenten afspraken gemaakt. De afspraken staan in een handhavingsarrangement. Donderdag 10 november 2022 ondertekenden de teamchef van politie en beide burgemeesters deze afspraken.

Burgemeester van Wijchen, Marijke van Beek: ”Onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn niet meer de parkeerwachters van vroeger. Zij zijn de oren en de ogen van de politie, en moeten op elkaar kunnen vertrouwen. Ik ben trots op de belangrijke stappen die de afgelopen tijd zijn gezet om deze samenwerking te versterken”. Burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld van Druten vult aan: “De afspraken over bijvoorbeeld informatiedeling en politieassistentie op straat zijn belangrijk voor de veiligheid en leefbaarheid in onze wijken en dorpen. Mooi dat de afspraken die de afgelopen tijd gemaakt zijn, nu worden bekrachtigd met deze ondertekening.”

Mooie samenwerking

Teamchef van de politie Amir Buco: “De samenwerking tussen boa’s en politie is van grote toegevoegde waarde bij het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in onze wijken. De boa’s hebben hierbij inmiddels een volwaardige rol gekregen. Het handhavingsarrangement is daarmee nog een stap verder met afspraken over deze mooie samenwerking”.

Informatie delen

Op grond van de Wet Politie Gegevens delen politie en boa’s informatie met elkaar over personen en situaties. Dit mag alleen wanneer die informatie echt nodig is voor het goed uitvoeren van het werk. Zo kan de politie bijvoorbeeld op straat gericht toezicht houden op plekken waar veel overlast is. Ook is afgesproken dat wijkagenten en boa’s om de zoveel tijd overleg hebben. Tijdens dit overleg bespreken ze gezamenlijk wat aandacht vraagt. 

Toegang tot elkaars werklocaties

De boa’s krijgen toegang tot het politiebureau in Wijchen. Andersom krijgen de wijkagenten toegang tot de werklocatie van de boa’s. Dit versterkt de samenwerking en zorgt voor het beter delen van informatie.

Veiligheid

Ook zijn er nieuwe afspraken over de politieassistentie voor boa’s. Zij krijgen voortaan hulp wanneer ze op straat te maken krijgen met agressie of geweld. Als de situatie erom vraagt, kan een boa direct om hulp vragen via de politiemeldkamer. Dan komt de politie met spoed naar de plaats waar hulp nodig is.

Meer nieuws

Al het nieuws