Lees pagina voor

Ecologisch bermbeheer buitengebied

27 februari 2023

De gemeente Wijchen startte 1 maart met meer ecologisch bermbeheer in het buitengebied in Wijchen. Een aantal bermen werd al ecologisch onderhouden, zo’n 35%. Het afgelopen jaar zijn alle andere bermen in het buitengebied onderzocht op de mogelijkheid om ze ook ecologisch te beheren. De mogelijkheden zijn er! Dat betekent dat de gemeente nu meer dan 70% van de bermen in het buitengebied ecologisch gaat beheren.

Ecologisch beheer: hoe werkt het?

Ecologisch groenbeheer is het beheer van groen waarbij de inheemse flora en fauna centraal staat. Ecologisch groenbeheer kan gericht zijn op behoud of ontwikkeling van meer biodiversiteit. Met ecologisch bermbeheer maaien we anders en minder vaak. Hierdoor ziet u meer bloemen en insecten zoals bijen. Ook is het gras in deze bermen hoger voor een langere periode. Meer informatie leest u in het beleidsplan natuur en biodiversiteit. Wilt u dit plan lezen? Stuur dan een mail naar gemeente@wijchen.nl Dan sturen wij u het plan toe.

Meer nieuws

Al het nieuws