Lees pagina voor

Gemeenten Wijchen en Druten pakken huisvesting vluchtelingen samen op

10 maart 2023

De huisvesting van asielzoekers staat landelijk onder druk. De regering is bezig met een nieuw stelsel voor asielopvang. Elke gemeente moet wettelijk een bijdrage gaan leveren in de huisvesting van asielzoekers. De gemeenten Wijchen en Druten hebben besloten om hierin samen op te trekken. Zo kunnen zij zorgen voor een goede opvang en evenwichtige verdeling van de verschillende doelgroepen.

De landelijke Spreidingswet moet zorgen voor meer rust, stabiliteit en een eerlijkere verdeling in de asielopvang. Elke gemeente moet straks een wettelijk bepaald aantal vluchtelingen huisvesten. Daarbij gaat het om:

  • asielzoekerscentra (azc’s);
  • tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers;
  • kleinschalige huisvesting van alleenstaande, minderjarige vluchtelingen (zonder ouders);
  • extra woningen voor statushouders (mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar nog steeds plekken in azc’s bezet houden).

Goede verdeling van taken en locaties

De colleges van Wijchen en Druten willen de huisvesting van vluchtelingen samen oppakken. Burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld van Druten: “De nood is erg hoog en we willen onze verantwoordelijkheid nemen. Asielzoekers moeten wij onder menselijke omstandigheden in ons land opvangen. Buiten slapen, zoals afgelopen zomer in Ter Apel, moeten we echt voorkomen.”
De komende weken besluiten de beide colleges met de gemeenteraden over een goede verdeling van taken en geschikte locaties. Beide gemeenten voelen de verantwoordelijkheid om hier snel mee aan de slag te gaan. Renske Helmer-Englebert, burgemeester gemeente Wijchen: “Wij willen zelf de regie houden en locaties proactief aanbieden aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Zo kunnen we zelf bepalen welke locaties wij het meest geschikt vinden.”

Vervolg

Na het gezamenlijke besluit over verdeling van taken en locaties, informeren wij eerst omwonenden en andere belanghebbenden. Daarna volgt brede communicatie.
De afspraken die beide gemeentes maken, staan los van de opvang van Oekraïense vluchtelingen die al in beide gemeentes bestaat. Deze vallen landelijk ook niet onder de Spreidingswet.

Meer nieuws

Al het nieuws