Lees pagina voor

Praat mee over prettig wonen in de gemeente Wijchen!

3 april 2023

De gemeente Wijchen werkt aan een nieuwe Woonvisie en wil daarvoor graag met u in gesprek.

  • Tijdstip: maandag 17 april 2023 19:30-21:30 uur (inloop vanaf 19:00)
  • Locatie: ’t Mozaïek, Campuslaan 6, 6602 HX Wijchen

Een nieuwe Woonvisie?

In het Strategisch kompas: Wijchen 2035 ‘De kracht van Wijchen’ heeft de gemeente al een duidelijke woonkoers bepaald. Deze koers gaat over het woonbeleid van de gemeente tot 2035. Omdat dat een lange tijd is, wil de gemeente voor de aankomende vijf jaar haar doelen op het gebied van wonen bepalen. En dat wil de gemeente graag samen met u doen tijdens een Woonavond.

Woonavond

Tijdens deze Woonavond horen wij graag van u wat u belangrijk vindt. Hoe denkt u over bijvoorbeeld nieuwbouw, verduurzaming, betaalbaarheid en wonen & zorg? Deze informatie nemen wij mee als advies bij het maken van de Woonvisie. We behandelen deze avond geen specifieke nieuwbouwprojecten.

We beginnen niet bij nul…

In 2022 heeft een groot aantal inwoners al meegedaan aan gesprekken over de toekomst van Wijchen. Of vulden zij een online vragenlijst over dit onderwerp in. De informatie hieruit is gebruikt voor het Strategisch Kompas Wijchen 2035: ‘De kracht van Wijchen’. Deze informatie gebruiken we ook als startpunt voor deze Woonavond.

Aanmelden

Het is belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt, omdat we ruimte hebben voor maximaal 60 personen. Heeft u interesse om deel te nemen aan de Woonavond? Stuurt u dan vóór 14 april een mail naar l.verhulst@drutenwijchen.nl met als onderwerp ‘aanmelding Woonavond 17 april.’ Vermeld in de mail uw naam en met hoeveel personen u komt.

Wanneer wij meer aanmeldingen dan het maximum aantal ontvangen, loten wij uit alle aanmeldingen 60 deelnemers. 

Heeft u nog vragen over de Woonvisie of Woonavond? Mailt u deze dan ook naar l.verhulst@drutenwijchen.nl.

Graag tot 17 april!

Meer nieuws

Al het nieuws