Lees pagina voor

Uitreiking Zilveren Draagspeld

13 mei 2023

Op zaterdag 13 mei ontving de heer (Henk) Campschroer uit Wijchen een Zilveren Draagspeld. Burgemeester Renske Helmer-Englebert reikte deze aan hem uit tijdens de feestelijke heropening van de Wereldwinkel.

De Zilveren Draagspeld wordt uitgereikt aan personen die zich op een bijzondere manier inzetten voor de inwoners van de gemeente Wijchen. De heer Campschroer ontving de Draagspeld omdat hij een belangrijke en zichtbare bijdrage levert aan Wereldwinkel Wijchen en de Kern-groep Fairtrade Gemeente Wijchen.Opspelden Zilveren Draagspeld bij de heer Campschroer

De heer Campschroer is een betrokken vrijwilliger voor de Wijchense Wereldwinkel. Vanaf 2015 is hij secretaris in het bestuur. Daarnaast maakt hij elke maand het medewerkersroos-ter, werkt hij zelf in de winkel en was waarnemend voorzitter in de periode 2017-2019.

Sinds 2018 is hij lid van de Kerngroep Fairtrade Gemeente Wijchen. Als penningmeester is hij verantwoordelijk voor de financiën. Ook verzorgt hij de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen en geeft hij workshops op basisscholen. In 2021 hielp hij actief bij de realisatie van de Fairtrade Gemeente. De titel betekent dat Wijchen aandacht besteedt aan eerlijke wereldhandel door in- en verkoop van Fairtrade producten te stimuleren onder inwoners en bedrijven.

De heer Campschroer heeft ook nog andere vrijwilligerstaken. Zoals lid en vrijwilliger bij het Parnassuskoor Wijchen en als vervangend voorzitter leefbaarheidsgroep Wijchen Noord.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Wijchen waardeert alle inzet. Daarom is deze beloond met de toekenning van de Zilveren Draagspeld.

Uitreiking Zilveren Draagspeld de heer Campschroer

Meer nieuws

Al het nieuws