Lees pagina voor

Nieuwjaarsspeech 2024

11 januari 2024

Nieuwjaarsspeech burgemeester Renske Helmer-Englebert
Wijchen, 10 januari 2024

Mede namens de wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren: van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie.

Een avond waarop we terugblikken op 2023; het jaar van verschuivingen. Tegelijkertijd luiden we met z’n allen het nieuwe jaar 2024 in. Ik wens u een jaar vol liefde, geluk en wijsheid toe. En de kracht om zorgen en problemen het hoofd te kunnen bieden.

Kleine, grote, privé en maatschappelijke verschuivingen kenmerkten 2023. Eerst maar eentje in de privésfeer: het mooie ambt van burgemeester verplicht je om binnen een jaar te verhuizen. En dat is gelukkig gelukt.

Velen vragen mij of het bevalt, wonen in Wijchen. Het enige antwoord dat ik daarop kan geven is: Ja, het bevalt goed! En dat geldt gelukkig ook voor mijn gezin. Een verhuizing brengt, zoals u wellicht uit eigen ervaring weet, veranderingen met zich mee. Daar waar we voorheen de weg konden dromen is het nu nieuwe wegen vinden en plekken ontdekken. Nieuwe mensen en gewoonten leren kennen. Van een stadsleven naar een meer dorpsleven.

Dit nieuwe avontuur zijn we met onbevangen blik tegemoet getreden, we hebben ons ondergedompeld in onze nieuwe woongemeente met unieke kernen. Tenslotte is verhuizen meer dan het verschuiven van spullen.

Het leren kennen van de gemeente met al haar dorpen en stad was niet mogelijk geweest zonder u als inwoner, ondernemer of vrijwilliger bij een leefbaarheidsgroep of vereniging.
De organisatiekracht van Wijchen uitte zich niet alleen in muziekfestivals en evenementen, van klassiek tot modern, maar ook in carnaval, het ruïne-theater en alle kleine evenementen voor mensen in de buurt, zoals Halloween-optochten en de kerstmarkt in Wijchen-West.

Die kracht en energie was er ook om mij kennis te laten maken met onze mooie gemeente. Er kwamen volop uitnodigingen van leefbaarheidsgroepen, wijkraden en dorpsraden om mij kennis te laten maken met hun gemeenschap. Al wandelend, fietsend en zelfs een keer steppend kwam ik op plekken waarvan ik het bestaan niet kende, ontmoette vele nieuwe mensen en hoorde boeiende verhalen. Soms overnachtte ik bij een lokale B&B. Men vertelde mij over de geschiedenis en wat er in het hier en nu speelt. Ik leerde dat de inwoners van de kerkdorpen zich allereerst identificeren met hun gemeenschap en daarna met de gemeente Wijchen.

Het leukste was dat belangstellende dorpsgenoten ook nieuwe verhalen hoorden en nieuwe mensen leerden kennen.

En het waren niet alleen inwoners die mij mee op pad namen. Ook raadsleden, collegeleden, organisaties hebben zich ingezet om mij vanuit hun beleving Wijchen te leren kennen. En niet te vergeten ondernemend Wijchen, van kleine ondernemers tot bedrijven op wereldniveau, heette mij van harte welkom. En ik kan u zeggen:
ik ben onder de indruk. Al deze kennismakingen zijn mogelijk gemaakt door verschuivingen in vele agenda’s en daarvoor dank ik iedereen vanuit mijn hart.

Natuurlijk ga ik ervan uit dat iedereen die in gemeente Wijchen komt wonen op een warme manier wordt ontvangen. En dat mensen die hier komen wonen mee gaan doen in onze samenleving. Want als groeigemeente wordt er niet alleen gebouwd voor inwoners die hier willen blijven, maar ook voor mensen van buiten. Dit jaar werden niet alleen de plannen voor de nieuwe woonwijk in Wijchen-West steeds concreter, maar kwam er na jaren ook een doorbraak voor woningbouw in het gebied Kraanvogel. Hier worden oude panden gesloopt zodat er ruimte komt voor nieuwe woningen.

De Oekraïense vluchtelingen verhuisden naar flexwoningen aan de Oude Klapstraat zodat we door kunnen met het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Deze flexwoningen komen op een later moment vrij voor starters en jongeren. Mede op initiatief van inwoners in onze kerkdorpen zijn er verschillende lokale wooninitiatieven gestart of in voorbereiding.

Bij al deze ontwikkelingen verliezen we bestaande wijken niet uit het oog. Om bestaande wijken aantrekkelijk te houden maken we afspraken met projectontwikkelaars om te investeren in het Wijchens woonfonds. Een unieke werkwijze in Nederland. Met dat woonfonds kunnen we investeren in mobiliteit, openbare ruimte, klimaat, energie en kleinere woningen, wat ten goede komt aan de leefbaarheid van bestaande wijken.

Waar u wellicht aan zult moeten wennen is de verschuiving in hoe we in de toekomst omgaan met de verlichting in de openbare ruimte. We stappen over van verlichting gedurende de hele nacht naar verlichting op maat. Met nieuwe technieken en minder lampen is het tegenwoordig mogelijk om mensen toch voldoende licht en een veilig gevoel te geven tijdens de avonduren.

Groeien betekent meer dan woningen bouwen, want wanneer ik aan mensen vraag: wat maakt gemeente Wijchen uniek? Dan komt altijd de rust en ruimte naar voren in combinatie met een levendig centrum met alle voorzieningen, dat je altijd wel iemand tegenkomt die je kent om even een praatje mee te maken en het rijke vrijwilligersleven. Kortom, een dorp met stadsgemakken.

We moeten er wel voor zorgen dat deze goede kwaliteiten behouden blijven tijdens de groei van onze gemeente. Dat we oog blijven houden voor elkaar en waar nodig een steuntje, klein of groot, in de rug bieden. Zoals voor mantelzorgers. Vanuit hun hart zorgen zij voor hun naasten. Dit ontzorgt de zorg, maar we moeten voorkomen dat zijzelf overbelast raken. Onze nieuwe mantelzorgconsulent helpt hierbij. Zij ondersteunt mantelzorgers door hen te informeren, te verwijzen naar de juiste hulp en door activiteiten te organiseren.

Zoals iedereen weet is het leven het afgelopen jaar duurder geworden. Zelfs mensen met twee banen kampen soms met geldzorgen. Helaas gaan geldzorgen vaak gepaard met schaamte en durft men geen hulp te vragen. Daarom is het goed dat we in Wijchen hiervoor een speciaal telefoonnummer hebben geopend. Dit maakt het praten erover laagdrempelig en ik hoop dat eenieder die ook maar begint te puzzelen met zijn geld contact opneemt.

Contact vind ik sowieso een sleutelwoord, als het gaat om het vergroten van het onderlinge vertrouwen: het gesprek aangaan, luisteren naar elkaar en open staan voor ideeën van anderen. Daar is een mooi woord voor uitgevonden: Participatie. Ook wij zijn hier volop mee bezig. Dit kan helaas niet altijd want als gemeente is het algemeen belang onze kerntaak. Bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid te nemen in de opvangcrisis voor vluchtelingen en te besluiten tot de ontwikkeling van een asielzoekerscentrum.

Dit heeft zeker impact op de omwonenden en omliggende bedrijven. Uiteraard hebben we aandacht voor hun uitingen van zorg. Gezien de eerdere ervaringen met een asielzoekerscentrum in Wijchen-West heb ik er alle vertrouwen in dat we dit als samenleving goed oppakken. Door duidelijk te zijn wat wel en niet kan en waarom, kunnen we een brug slaan tussen inwoners en overheid en daarmee het vertrouwen behouden en waar nodig terugwinnen.

Onverwacht mocht u dit jaar twee keer naar de stembus en twee keer leidde dit tot een politieke verschuiving. Een verschuiving die bij de één leidde tot blijdschap en bij de ander tot zorg. In ieder geval zullen we in vertrouwen moeten afwachten tot welke verandering deze verschuiving leidt. Ook dit jaar mag u weer naar de stembus, want op 6 juni zijn de Europese verkiezingen.
En Europa heeft impact op de gemeente: onlangs ontving onze regio 1,7 miljoen waarmee we ook in onze kernen kunnen investeren. Ik hoop dus dat ik weer met trots kan zeggen dat de opkomst hoog is geweest.

Overigens waren er niet alleen provinciale en landelijke politieke verschuivingen. Ook in onze eigen gemeente vond er één plaats: wethouder Nick Derks nam afscheid en wethouder Martijn Derks is welkom geheten en inmiddels volop aan de slag.

Beste mensen,

We leven in een tijd waarin polarisatie op de loer ligt en waar een gesprek met een andersdenkende al gauw leidt tot een wedstrijdje overtuigen. Terwijl juist een goed gesprek kan leiden tot nieuwe inzichten en begrip. Natuurlijk is het fijn om vooral bevestigd te worden in je eigen denken. Maar vergeet niet: we krijgen steun van de mensen die het met ons eens zijn, maar groeien door de gesprekken met mensen die het met ons oneens zijn.

Dus ga het gesprek aan buiten je eigen leefwereld, blijf nadenken en verstandig. En blijf vooral wijs met elkaar.

Ik wens u een heel wijs 2024.

Meer nieuws

Al het nieuws