Lees pagina voor

Gemeente Wijchen zet in op participatie en wijkgericht werken

5 juni 2024

Gebruik maken van de kennis en ervaring van inwoners, maatschappelijke initiatieven versterken, en een wijk- of kerngerichte aanpak. Dat zijn onderdelen uit het nieuwe participatie en cocreatie kader van de gemeente Wijchen. Met als belangrijkste doel samenwerken om de leefbaarheid te vergroten. Het Wijchense college van burgemeester en wethouders legt het nieuwe kader voor aan de gemeenteraad. En vraagt om geld voor de inzet van gebiedscoördinatoren.

Participatie is het meedenken, meepraten en meedoen van betrokken inwoners bij gezamenlijke plannen voor de toekomst. Bij cocreatie gaan we verder en gaat het om gezamenlijk eigenaarschap over een onderwerp of project. In het nieuwe kader staat omschreven hoe de gemeente met participatie en cocreatie omgaat.

Aansluiten bij wat er speelt

De gemeente Wijchen heeft veel betrokken inwoners, ondernemers en een rijk verenigingsleven. Burgemeester Renske Helmer-Englebert: “We maken graag gebruik van deze betrokkenheid en de kennis en ervaring die mensen hebben. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij wat er in de samenleving speelt. Daarom stellen we de gemeenteraad voor om te gaan werken volgens het nieuwe participatie en cocreatie kader. Dat betekent onder andere dat we gaan werken met gebiedscoördinatoren die aan de slag gaan met wijk- en kernaanpakken”.

Wijk- en kerngericht werken

Wijk- en kerngericht werken is een belangrijk onderdeel van het nieuwe participatie en cocreatie kader. De gemeente wil samen met de inwoners van elk gebied een wijk- of kerngerichte aanpak maken. Zo’n aanpak beschrijft hoe de wijk of kern toekomstbestendig kan worden en leefbaar blijft. De nieuw aan te stellen gebiedscoördinatoren gaan helpen bij het opstellen en uitvoeren van deze aanpakken.

Samen ontwikkeld

Voor elke inwoner is de behoefte aan samenwerken met de gemeente anders. Iedereen kon hierover zijn of haar mening geven via een vragenlijst, een swipocratie en het participatiecafé. Al deze input is verwerkt in het participatie en cocreatie kader.

Meer nieuws

Al het nieuws