Lees pagina voor

Gemeenten Druten en Wijchen aan de slag met terugdringen CO2

21 juni 2024

Als je van je inwoners vraagt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, dan moet je daar zelf ook aan bijdragen. En dat doen de gemeenten Druten en Wijchen dan ook. Beide gemeenten kregen op woensdag 19 juni het CO2-bewust Certificaat uitgereikt. In Druten nam wethouder Ronald Thoonen (Duurzaamheid & Milieu) het certificaat in ontvangst. In Wijchen was dat wethouder Bea Schouten (Klimaat en Energie).

Druten en Wijchen hebben plannen ontwikkeld om te bekijken hoe ze de CO2-uitstoot in de eigen organisatie terug kunnen dringen. Certificeringbureau Normec controleerde of alle procedures goed zijn verlopen en informatie goed is verwerkt. Dat blijkt het geval. Aan de hand van de zogenaamde CO2-prestatieladder brengen beide gemeenten in kaart welke activiteiten zij uitvoeren en hoeveel CO2-uitstoot die opleveren. Aan de hand daarvan kunnen zij maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te verlagen.

Klimaatbewuster

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Er wordt in alle onderdelen van de organisatie gekeken waar de gemeentelijke organisatie klimaatbewuster kan worden. Dat kan bijvoorbeeld door radiatoren met thermostaatknoppen te vervangen door een centraal geregelde verwarming. Vergaderkamers krijgen verlichtingssensoren. Zo kan energie worden bespaard en dus CO2 worden teruggedrongen.

Veel maatregelen

De gemeentewerven gebruiken waar mogelijk elektrische voertuigen. Alleen heel zware machines als bijvoorbeeld sneeuwschuivers zijn nog niet beschikbaar met elektrische aandrijving. Daarvoor gebruikt de gemeente waar mogelijk biodiesel. En er is natuurlijk ook aandacht voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed als zwembaden en sporthallen. En de gemeenten denken na over de inzet van zakelijke kilometers. Wanneer is een digitaal overleg beter dan een fysieke vergadering? En kunnen medewerkers bijvoorbeeld voor bepaalde zaken beter gebruik maken van de fiets dan van de auto?

Dit alles moet in Druten 15 procent en in Wijchen 12 procent CO2-reductie opleveren. Dat lijkt relatief weinig, maar beide gemeenten doen al veel aan klimaatbewust werken. In de komende jaren wordt echter alles opnieuw onder de loep genomen. In 2027 willen beide gemeenten deze doelen hebben behaald.

Bea Schouten wethouder Wijchen krijgt het CO2-bewust Certificaat uit handen van Stijn van Nistelrooij, accountmanager bij Normec. (Foto: Henk Hulshof)
Bea Schouten wethouder Wijchen krijgt het CO2-bewust Certificaat uit handen van Stijn van Nistelrooij, accountmanager bij Normec. (Foto: Henk Hulshof)

Meer nieuws

Al het nieuws