Lees pagina voor

Omgevingsvisie

Iedere gemeente in Nederland maakt een omgevingsvisie. Hoe ziet de gemeente Wijchen eruit in 2035? Deze vraag staat centraal in onze omgevingsvisie.

In de omgevingsvisie leggen we vast hoe we onze gemeente ook in 2035 een fijne plek laten zijn om te wonen, werken, leven en genieten. Hiervoor gingen we graag in gesprek met inwoners, ondernemers, belangengroepen, stichtingen, verenigingen en andere betrokkenen. Op deze manier brachten we zoveel mogelijk wensen, meningen en ideeën in beeld. Nu gaan we aan de slag met het schrijven van een passende omgevingsvisie.

Meer informatie

Hoe ziet onze gemeente eruit in 2035? Deze vraag staat centraal in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over de kwaliteiten, de groene omgeving en de leefbaarheid van de gemeente. Maar ook over nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, bereikbaarheid en duurzame energie. De omgevingsvisie bekijkt deze onderwerpen in samenhang met elkaar en beschrijft de belangrijkste punten van het beleid voor een langere periode.

Planning

In 2021 zijn we gestart met de omgevingsvisie. Omdat het een groot project is, maken we de omgevingsvisie in 4 fasen:

Waarom een omgevingsvisie?

Iedere gemeente in Nederland moet op basis van de nieuwe Omgevingswet een omgevingsvisie opstellen. De omgevingsvisie geeft aan hoe we de totale fysieke leefomgeving voor een lange periode willen inrichten. Denk hierbij aan gebouwen, wegen, water, bodem, landschappen, natuur en erfgoed.

Volgens de Omgevingswet moet de omgevingsvisie in elk geval het volgende beschrijven:

Participatie

In juni 2022 haalden we ideeën, wensen en meningen op voor de Omgevingsvisie van Wijchen. Wij gingen met inwoners, ondernemers, belangengroepen, stichtingen, verenigingen en anderen in gesprek over wat we belangrijk vinden voor de toekomst van Wijchen.

Dat deden we op verschillende manieren. We voerden gesprekken op het ‘Toekomstbankje’, ongeveer 350 mensen maakten online keuzes via de tool ‘Swipocratie’ en er werden 70 enquêtes ingevuld. De resultaten van Swipocratie en de gespreksrondes vindt u hier:
Resultaten swipocratie (PDF, 328.3 kB)
Resultaten gesprekrondes (PDF, 2.8 MB)

Hoe verder?

In september 2022 kozen we een partij die de uiteindelijke Omgevingsvisie met ons gaat uitwerken: bureau BRO. Met de resultaten van Swipocratie, de gespreksrondes en de bestaande beleidsstukken schrijven zij een eerste versie van de Omgevingsvisie.
In het najaar van 2023 gaan wij opnieuw met inwoners, ondernemers en anderen in gesprek over de concept visie. Na deze ronde volgt een laatste inspraakronde. Eind 2023 stelt de gemeenteraad de definitieve visie vast.

Opgeven klankbordgroep

Heeft u interesse om aan de klankbordgroep aan deel te nemen? Stuurt u dan een email naar omgevingsvisie@wijchen.nl met als onderwerp ‘interesse deelname klankbordgroep’. Wij nemen dan contact met u op.