Lees pagina voor

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in werking. Wetten, regels en afspraken die in het verleden zijn gemaakt, voor bijvoorbeeld bouwen en gebruik van grond komen samen in één nieuwe wet. De Omgevingswet.

De Omgevingswet is een wet die moet zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. Met leefomgeving bedoelen we onder andere huizen, bedrijven, wegen, scholen, sloten, spoorlijnen, grond, water, lucht en geluid. Kort gezegd: alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Wanneer u iets wilt aanpassen in de leefomgeving, krijgt u te maken met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld het verbouwen van uw woning of een activiteit in de buurt organiseren. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, Dan mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen.

Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken. Zo vindt u op één plek alle informatie die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag. Met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Met de Omgevingswet willen we ervoor zorgen dat u sneller en eenvoudiger vergunningen kunt aanvragen.

Ondernemers en de Omgevingswet

Ook als ondernemer kunt u te maken krijgen met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld als u een bouwplan wilt ontwikkelen. Om dat te kunnen doen, moeten bedrijven aan de slag met kennis van de wet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Meer informatie vindt u op de website Aan de slag met de Omgevingswet (Deze link gaat naar een externe website)

De Omgevingswet en participatie

Wilt u straks iets veranderen in de leefomgeving? Een dakkapel plaatsen of een tuinhuis bouwen of een woning bouwen? Ga dan in gesprek met de mensen in uw omgeving. Ga in gesprek met bijvoorbeeld uw buren. Of met anderen die met uw plannen te maken krijgen of daar last van kunnen krijgen. Dit noemen we participatie. Op onze pagina Participatie en de Omgevingswet leggen we uit wat participatie in de Omgevingswet betekent.

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Voor de invoering van de Omgevingswet maakt de gemeente een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan. In het Omgevingsplan staat alle regels voor de fysieke leefomgeving binnen de gemeente. De visie stellen wij vast in het najaar 2023. Op onze pagina omgevingsvisie vindt u alle informatie.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Mail uw vraag naar omgevingswet@drutenwijchen.nl.