Lees pagina voor

Invoering van de omgevingswet 1 januari 2023

De komende jaren zijn alle gemeenten in Nederland bezig met de invoering van de Omgevingswet.

Wat is de Omgevingswet?

De omgevingswet zorgt voor eenvoudige en duidelijke regels voor onze leefomgeving. Met meer ruimte voor inbreng en ideeën vanuit inwoners en ondernemers. De invoering van de Omgevingswet maakt dit mogelijk.
Wat bedoelen we met onze leefomgeving? Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, watersystemen, water, bodem, lucht, geluid, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed.
De wet wil zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. En zorgen voor een goede omgevingskwaliteit en deze ook goed onderhouden. We gaan dus steeds meer zoeken naar oplossingen die helpen aan een veilige en gezonde leefomgeving.

Wat betekent de Omgevingswet vanaf 1 januari 2023 voor u?

Wanneer u iets wilt aanpassen in de leefomgeving, krijgt u te maken met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld het verbouwen van uw woning of een activiteit in de buurt organiseren. Ook als ondernemer kunt u te maken krijgen met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld als u een bouwplan wilt ontwikkelen.
Met de Omgevingswet willen we ervoor zorgen dat u sneller en eenvoudiger vergunningen kunt aanvragen. Ook krijgt u meer ondersteuning bij uw aanvraag. De komende jaren gaan we steeds meer op deze manier werken.
Met de omgevingswet veranderd onder andere het instrumentarium voor de ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan wordt bijvoorbeeld vervangen door het omgevingsplan. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben op de manier waarop nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in procedure moeten worden gebracht. Wanneer u hier vragen over heeft, kunt u met de gemeente contact opnemen.

Wij zijn druk bezig met de invoering van de Omgevingswet

Voordat we klaar zijn voor de invoering van de omgevingswet moet er nog veel gebeuren. Niet alleen gemeenten, maar ook provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s zijn hier druk mee. Al deze organisaties werken samen om het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken.
Alle organisaties, en wij ook, zorgen ervoor dat we klaar zijn voor de invoering van de wet. Zo passen we onze interne processen en systemen aan op de nieuwe wet.

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Voor de invoering van de Omgevingswet maakt de gemeente een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan. In het Omgevingsplan staat alle regels voor de fysieke leefomgeving binnen de gemeente. De visie en het plan worden gemaakt na 1 januari 2023. Op onze pagina omgevingsvisie vindt u alle informatie.

Filmpje omgevingswet

Vragen?

Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie. Heeft u nog vragen? Mail uw vraag naar omgevingswet@drutenwijchen.nl.