Lees pagina voor

80 jaar vrijheid in Wijchen

80 jaar geleden is het zuiden van Nederland bevrijd. In 2025 is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. In onze gemeente staan we daar het komend jaar bij stil.

Wij gaan op verschillende momenten en plaatsen de 80 jaar vrijheid herdenken en vieren. Dit doen we op 17 en 18 september 2024 met de herdenking van Operation Market Garden. De operatie die ervoor zorgde dat het zuiden van Nederland bevrijd werd. Op 4 en 5 mei 2025 staan we stil bij het herdenken en het vieren van 80 jaar vrijheid.

Een fijne samenleving is zonder oorlog en met respect voor de mensenrechten. Daarom vieren we met 80 jaar vrijheid ook dat wij in een democratie leven. Een land waar iedereen mag meedenken en meebeslissen, vraagt om ieders verantwoordelijkheid.

Wij kregen in 1945 onze vrijheid terug. Helaas is dat niet op alle plaatsen in de wereld zo. Daar voeren ze nog oorlog. Vrijheid is nooit af. We moeten er dagelijks aan werken om de ander de ruimte te geven en onze democratie te bewaken. Op die manier blijft Nederland een vrij, tolerant land. Daarom vieren we vrijheid niet alleen, maar samen. Want vrijheid deel je met elkaar.

Programma

Samen met inwoners werken we aan een mooi programma:

17 september 2024

8 september 2024

4 mei 2025

5 mei 2025

Als er meer informatie en activiteiten zijn, plaatsen wij die op deze pagina.

Meer informatie?

Neem contact op met Tanja Bruins via t.bruins@drutenwijchen.nl (projectleider namens Gemeente Wijchen)

Subsidie voor activiteiten 80 jaar Vrijheid

De Euregio Rijn-Waal, waar de gemeente Wijchen onderdeel van uitmaakt, heeft besloten om gezamenlijke Nederlands-Duitse activiteiten in het kader van 80 jaar vrijheid extra te ondersteunen. Deze projecten kunnen een financiële bijdragen aanvragen.

Op 17 en 18 september staat ook Wijchen stil bij 80 jaar Vrijheid. Dit jaar is het 80 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd. In 2025 is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Daarom kunnen organisatoren van activiteiten die vanwege de tachtigjarige bevrijding worden georganiseerd subsidie aanvragen. Hiervoor stelt de Euregio Rijn-Waal beide jaren in totaal € 30.000,- beschikbaar. Deze bijdrage is ook te combineren met een bijdrage uit het KPF-Fonds.

Gezamenlijke Nederlands-Duitse activiteiten

In 2024 en 2025 worden verschillende herdenkingsbijeenkomsten en bevrijdingsactiviteiten georganiseerd, bijvoorbeeld gezamenlijke Nederlands-Duitse activiteiten. Die gezamenlijkheid is belangrijk. Euregio Rijn-Waal heeft besloten om gezamenlijke activiteiten in het kader van “80 jaar vrijheid” extra te ondersteunen. Alle informatie over deze subsidiemogelijkheid is te vinden op de website van Euregio Rijn-Waal (Deze link gaat naar een externe website).

Vrede en vrijheid

De generatie van mensen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten, sterft langzamerhand uit, maar hun verhalen leven voort. Het is belangrijk om de lessen van toen nog steeds levend te houden.

Sinds de oorlog in Oekraïne groeit ook in Nederland het besef dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. De oorlog in Oekraïne laat zien dat vrijheid vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid. Dit geldt niet alleen voor landen, maar juist ook voor mensen. Met het programma ‘80 jaar Vrijheid’ willen we actief bijdragen aan de bewustwording van de waarden vrijheid, democratie en rechtsstaat. Dat doen we in Wijchen op 17 en 18 september 2024 en op 4 en 5 mei 2025. Kunst, muziek, theater, educatie en herdenkingen zijn onderdelen van een uitgebreid programma. Verschillende Wijchense organisaties werken al samen met gemeente Wijchen aan een mooi programma.

In Wijchen iets organiseren?

Wilt u in Wijchen iets organiseren dat past in het Wijchense programma? Neem dan contact op met Tanja Bruins, projectleider Vrijheid Wijchen 80 jaar namens gemeente Wijchen. Dat kan door een mail te sturen naar t.bruins@drutenwijchen.nl.

Vrijheid Regio Nijmegen

Er is naast het programma van de gemeente Wijchen, ook een programma in de regio. Dit heet het programma ’80 jaar Vrijheid’. Het is niet alleen bedoeld om te herdenken, maar vooral om mensen actief te betrekken bij thema’s als ‘oorlog’ en ‘vrijheid’ - toen en nu. We willen iedereen bewust maken van het belang van vrijheid en democratie.

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen hebben samen een programma gemaakt. Meer informatie over dit programma vindt u op de website van Vrijheid in het Rijk van Nijmegen (Deze link gaat naar een externe website).

Dit project is mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland.

Fietsen langs Wijchense oorlogsherinneringen

80 jaar geleden lag Gelderland van 17 september 1944 tot en met 5 mei 1945 in de gevechtslinie tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Deze fietsroute brengt je langs verschillende historische locaties in Wijchen en omgeving.

De route heeft een afstand van 48 kilometer en is voor het grootste gedeelte te volgen via het fietsknooppuntennetwerk. Voor de anderen delen is een routebeschrijving toegevoegd. Open hier de fietsroute (Deze link gaat naar een externe website).