Lees pagina voor

Nieuwbouw MFA Wijchen-West

De Westwijzer, onze Multifunctionele Accommodatie (MFA) Wijchen-West,  is verouderd. Daarom gaat de gemeente dit gebouw slopen en komt er een nieuw gebouw op dezelfde plek. De gemeente Wijchen, schoolbestuur Kans en Kleur, Kinderopvang De Eerste Stap en Wijkvereniging Wijchen West hebben samengewerkt aan een Programma van Eisen voor de nieuwbouw. Een Programma van Eisen is een functionele en technische beschrijving van de ruimtes die nodig zijn in en rondom het gebouw. Hoe groot die ruimtes moeten zijn en welke kenmerken ze moeten krijgen. Dit moet de architect meenemen in het ontwerp.

Wie komen er in het nieuwe gebouw?

Het nieuwe gebouw is voor Kindcentrum Westwijzer (basisschool Westwijzer, samen met De Eerste Stap kinderopvang) en Wijkvereniging Wijchen-West. Zij hebben ook een plekje in het gebouw dat er nu staat. In het nieuwe gebouw komt ook een gymzaal. De ruimten van Wijkvereniging Wijchen-West en de gymzaal zijn bedoeld voor gebruik door iedereen uit de wijk Wijchen-West.

Nieuwbouw op de plek van het gebouw dat er nu staat

Het nieuwe gebouw komt op dezelfde plek, Blauwe Hof 4003. Het oude gebouw slopen wij in 2025 om ruimte te maken voor dit nieuwe gebouw. De nieuwbouw moet in 2026 klaar zijn. Het bijgebouw (ook wel dependance genoemd, nu locatie De Bonte Boomhut) aan de Blauwe Hof 4006 blijft gewoon staan.

Kindcentrum en wijkvereniging tijdelijk naar andere plek

Tussen 2024 en 2025 verhuizen de school en de kinderopvang tijdelijk naar het onderwijsgebouw Kraaijenberg. Ook Wijkvereniging Wijchen-West krijgt op een andere plek onderdak, maar waar precies is nog niet bepaald.

Hoe groot wordt het gebouw?

Het gebouw komt midden op het terrein. De hoofdingang komt aan de oostkant. Dat is de kortste route van en naar de parkeerplaatsen.

Het nieuwe gebouw krijgt 13 klaslokalen. Die worden gebruik voor 300 leerlingen basisonderwijs, 2 groepen kinderdagopvang, 1 combinatiegroep peuterspeelzaal-buitenschoolse opvang en 3 groepen buitenschoolse opvang. Daarmee krijgt het gebouw 2 leslokalen en 2 groepsruimten kinderopvang meer dan het oude gebouw. De gymzaal en de wijkruimten krijgen ongeveer dezelfde oppervlakte als in het oude gebouw.

Rondom het nieuwe gebouw zijn verschillende speelgebieden nodig voor het Kindcentrum. En er is ruimte nodig voor het parkeren van fietsen.

Uitstraling, ontwerp en gebouwvorm

Er is nog geen ontwerp gemaakt voor het nieuwe gebouw. Wel wordt het een warm, verwelkomend, rustig, licht, natuurlijk, fantasievol, overzichtelijk en speels gebouw.

Rapportage Verkeersanalyse MFA

In de huidige situatie is er voornamelijk sprake van verkeersdrukte tijdens de haal- en brengmomenten van de school. De gemeente heeft signalen ontvangen dat er tijdens deze momenten drukte ontstaat in de aangrenzende woonstraten. Door de uitbreiding van het aantal lokalen neemt het aantal auto’s, mogelijk, toe. Hierdoor veranderd ook de verkeerssituatie op het omliggende wegennet.

In dit verkeerskundig onderzoek beoordelen we de huidige verkeerskundige situatie in het gebied rondom de MFA en brengen we de planeffecten van de uitbreiding van de schoolfunctie in kaart.

Rapportage Verkeersanalyse MFA (PDF, 2.1 MB)

Planning

Wat? Wanneer?
Start ontwerp nieuwbouw januari 2024
Voorlopig ontwerp januari 2024 tot mei 2024
Definitief ontwerp mei 2024 tot september 2024
Technisch ontwerp september 2024 tot december 2024
Vergunning/aanbesteding aannemer december 2024 tot maart 2025
Sloop maart 2025 tot april 2025
Nieuwbouw april 2025 tot zomer 2026

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Mireille Uhlenbusch via telefoonnummer 088 432 75 52 en per e-mail m.uhlenbusch@drutenwijchen.nl