Lees pagina voor

Vergroening de Weertjes 11e en 12e straat

In de Weertjes 11e en 12e straat is er begin dit jaar een bewonersinitiatief binnengekomen voor het vergroenen van deze straat. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de gemeente Wijchen hiervoor een voorlopig en definitief beplantingsplan opgesteld.

Het voorlopig en definitief beplantingsplan.

Bij het opstellen van het beplantingsplan voor de vergroening zijn we uitgegaan van de opmerkingen die zijn verzameld in de straat. Op basis daarvan zijn er enkele locaties gekozen die geschikt zijn voor het uitwisselen van verharding voor groen. Hierbij hebben we ook gelet op kabels en leidingen, de afwatering en het beleid.

Deze vergroening zorgt voor verkoeling, meer biodiversiteit en het hemelwater wordt beter opgevangen in het groen. Zo creëren we een meer duurzame leefomgeving.

Wat gaat er veranderen?

Op deze locaties wordt de verharding vervangen door beplanting. De betonnen bielzen worden verwijderd om te zorgen voor een betere afwatering richting de plantvakken. Hierdoor kan het hemelwater beter infiltreren. Daar waar het nodig worden paaltjes of plantsoenhekwerken geplaatst om het verkeer te geleiden en om te voorkomen dat voorbijgangers de hoeken van plantvakken afsnijden.

Op plekken waar het mogelijk is worden nieuwe bomen geplant. De plantvakken zelf worden ingeplant met een mengsel van sierheesters die bijdragen aan de biodiversiteit en die ook goed te onderhouden zijn. Ook wordt het bosplantsoen waar nodig aangevuld.

Het definitief beplantingsplan

In het definitieve beplantingsplan zijn er naar aanleiding van de opmerkingen een paar kleine dingen aangepast. In de tekening van het definitieve beplantingsplan en de bijbehorende bewonersbrief kunt u lezen en bekijken wat aangepast is.

Het plantingsplan kunt u hier bekijken:

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Ik hoor het graag. U kunt mij mailen via e-mail: m.de.kraker@drutenwijchen.nl of bellen op telefoonnummer 088 432 72 12.

Hoe gaat het verder?

De gemeente Wijchen is van plan de werkzaamheden in het voorjaar 2024 uit te voeren. Bewoners worden geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.

Informatie

Wij hopen u op deze manier goed geïnformeerd te hebben. Heeft u andere vragen of opmerkingen? U kunt mij bereiken via telefoonnummer 088 432 72 12 of per e-mail via m.de.kraker@drutenwijchen.nl.