Lees pagina voor

Wijchense visie op zon en wind

De gemeente Wijchen wil graag samen met inwoners een visie op zon en wind maken. Want dat we duurzame energie moeten opwekken, is wel duidelijk. Maar waar dat kan, is één van de vragen die we samen moeten zien te beantwoorden.

Onderzoek van de provincie Gelderland laat zien dat er verschillende plekken in onze gemeenten zijn waar windmolens of zonnevelden kunnen komen. Wij willen deze plekken graag zelf beoordelen en zelf plekken kiezen. Hiermee voorkomen dat initiatiefnemers die plekken voor ons kiezen. Ook leggen we vooraf vast aan welke spelregels initiatiefnemers zich moeten houden.

Onderzoek om tot een visie te komen

Wij willen graag weten wat inwoners, bedrijven en andere betrokken organisaties belangrijk vinden bij de ontwikkeling van duurzame energie. Daarom organiseerden we in maart 2024 twee bijeenkomsten om met inwoners hierover in gesprek te gaan. Aan de digitale bijeenkomst namen 63 mensen deel, terwijl bij de bijeenkomst in Wijkcentrum De Zandloper in Bergharen op 27 maart jl. 115 geïnteresseerden aanwezig waren. Daarnaast vulden 306 mensen onze vragenlijst in over zonne- en windenergie in Wijchen.

Iedereen kon zijn zorgen uiten en vragen stellen. Wij hebben in kaart gebracht wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden als het gaat om het plaatsen van windmolens en de aanleg van zonneparken. In de loop van april/mei 2024 gaan wij de resultaten delen.