De gemeente verstrekt subsidie aan stichtingen en verenigingen die actief zijn op diverse gebieden zoals zorg, sport, cultuur, jeugdwerk en van belang zijn voor de Wijchense bevolking.

Online aanvragen

Aanvragen namens een organisatie kunnen met een persoonlijke DigiD online gedaan worden. U doet de aanvraag dan namens de organisatie. Wij kunnen dit controleren. 
Er gelden aanvraagtermijnen. Voor incidentele subsidies:

  • Tot € 25.000 is dit uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de start van de activiteit(en), project of investering. U ontvangt binnen 4 weken een besluit.
  • Vanaf € 25.000 is dit uiterlijk 12 weken voorafgaand aan de start van de activiteit(en), project of investering. U ontvangt binnen 12 weken een besluit.

Online aanvragen subsidie welzijn met DigiD 

Begin 2021 heeft u een brief ontvangen over het inleveren van de verantwoording 2020 en het doen van een vooringevulde aanvraag 2022. Heeft u geen brief ontvangen over de verantwoording 2020? Dan is uw subsidie al vastgesteld. De verantwoording en de aanvraag moeten vóór 1 juni 2021 bij de gemeente Wijchen binnen zijn. Wilt u digitaal insturen? Dat kan hieronder met DigiD van een van de bestuursleden via de rode knoppen. Let op: U dient het aanvraagformulier die per post door u ontvangen is, ingevuld en getekend mee te sturen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Team Welzijn, Onderwijs en Sport via subsidies@drutenwijchen.nl

Terugsturen aanvraag 2022

Online terugsturen aanvraag 2022 met DigiD 

Verantwoording 2020

Online insturen verantwoording 2020 met DigiD 

Schriftelijk aanvragen: uitprinten, invullen & opsturen

Hoelang duurt het?

Zodra u een aanvraag voor subsidie hebt ingediend, neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit of subsidie wordt verleend. Het duurt 6 tot maximaal 12 weken voor het besluit er is.

Handig om te weten

De procedures voor het aanvragen van een subsidie en de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen, zijn vastgelegd in de gemeentelijke subsidieverordening.

Naast de subsidieverordening kent de gemeente ook nog een aantal beleidsregels waarin meer specifiek de uitvoering is geregeld:

Houd rekening met het volgende:

  • De aanvraag moet minimaal 3 maanden voor de activiteit plaatsvindt, ingediend zijn.
  • De activiteit moet behoren tot de gemeentelijke (mede)verantwoordelijkheid.
  • De activiteit moet voorzien in aantoonbare plaatselijke behoefte, waarmee het belang van de inwoners van de gemeente Wijchen wordt gediend.
  • Activiteiten die ontplooid worden op politieke, commerciële of godsdienstige gronden, komen niet voor gemeentelijke subsidie in aanmerking
  • De activiteiten moet voor ieder inwoner van Wijchen die tot de doelgroep behoort, toegankelijk zijn.
  • Het financiële plaatje (begroting) moet, met inbegrip van de subsidie, sluitend zijn.