Lees pagina voor

Asbest verwijderen

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

Wilt u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Bent u niet de eigenaar bent van de woning? Maar bent u de huurder? Dan moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Meer vragen en antwoorden vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) (Deze link gaat naar een externe website).

Wat moet u doen?

Sloopmelding

Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen. Deze melding doet u online via de site van de Omgevingsdienst (Deze link gaat naar een externe website) regio Nijmegen.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u met de werkzaamheden wilt beginnen. Soms kunt u ook uiterlijk 5 werkdagen van tevoren de melding doen. Dit kan in de volgende gevallen:

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat uw melding volledig is. Is uw melding niet volledig, dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel volledig, dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

Minimaal 2 werkdagen voordat u met de asbestverwijdering begint, moet u dit melden bij de gemeente. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meldt dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u de werkzaamheden afgerond hebt.

Als gemeente Wijchen stellen wij kosteloos een veiligheidsset beschikbaar en voorzien wij u van een werkomschrijving zodat het verwijderen van de asbesthoudende platen zo veilig mogelijk gebeurt.

Hoelang duurt het?

U kunt 4 weken na uw melding beginnen met asbest verwijderen. Als u een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

Als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is, mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Wat heeft u nodig?

Gegevens bij de melding

Asbestinventarisatierapport

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.