Lees pagina voor

Bedrijf aan huis

Uw bedrijfsactiviteiten bepalen of het een bedrijf of een beroep aan huis is. Dit onderscheid wordt in het bestemmingsplan uitgelegd in artikel 1, in combinatie met de bestemming van het perceel. Een beroep aan huis is vergunningsvrij, een bedrijf aan huis is vergunningsplichtig.

Wat moet u doen?

Uw bedrijfsactiviteiten bepalen of het een bedrijf of een beroep aan huis is. Dit onderscheid wordt in het bestemmingsplan uitgelegd in artikel 1, in combinatie met de bestemming van het perceel. Een beroep aan huis is vergunningsvrij, een bedrijf aan huis is vergunningsplichtig.

Bedrijf aan huis

Via de website van het omgevingsloket kunt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen voor het afwijken van de regels van het bestemmingsplan. De voorwaarden waar aan u moet voldoen, staan vermeld in het bestemmingsplan.

Wat kost het?

Er zijn kosten/leges verbonden aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Deze kunt u vinden in de jaarlijks bijgestelde legesverordening.

Meer informatie

Bestemmingsplannen kunt u bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl. Vernieuwde (digitale) bestemmingsplannen van vóór 1 januari 2010 zijn in te zien op de gemeentelijke website. U ziet ze weergegeven op de kaart van de gemeente. Aan de rechterzijde van die pagina wordt onder het kopje 'Aan de slag' uitgelegd hoe u kunt navigeren in de kaart en bestemmingen op kunt vragen.