Lees pagina voor

Bedrijfsafval

Heeft u bedrijfsafval? Er zitten grote verschillen tussen de soort en hoeveelheid afval van bedrijven. Daarom bent u zelf verantwoordelijk voor het goed inzamelen van uw afval. De gemeente haalt alleen bedrijfsafval op als dit lijkt op het afval van een huishouden. Als bedrijf kunt u uw afval niet inleveren op de milieustraat in Bijsterhuizen.

Zoekt u een inzamelbedrijf?

Voor de afvoer van bedrijfsafval kunt u een contract afsluiten met een erkend inzamelbedrijf. Erkende inzamelaars vindt u in de VIHB-lijst (Deze link gaat naar een externe website) op de website van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).