Lees pagina voor

Begeleiding

Is het draaiend houden van een huishouden of gezin te zwaar? Loopt het uit de hand? U kunt dan professionele begeleiding of ondersteuning vragen.

Begeleiding

Begeleiding kan persoonlijk of in een groep. Denk hierbij aan:

Soms is persoonlijke verzorging bijvoorbeeld bij het aankleden, eten, drinken en wassen ook mogelijk. Het gaat dan om situaties waarbij de persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding die u ontvangt. Heeft u alléén persoonlijke verzorging nodig? Neem dan contact op met de wijkverpleegkundige, thuiszorg, of uw huisarts. Deze zorg betaalt de zorgverzekering.