Lees pagina voor

Besluiten(lijsten) van het college van B&W

Openbare besluiten en besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders vindt u op een aparte website met raadsinformatie. Via onderstaande knop komt u bij de laatste besluitenlijst.

Besluitenlijst College van B&W Wijchen

Voor een overzicht van het dagelijks bestuur van de gemeente Wijchen kunt u terecht bij iBabs Online. Op deze website vindt u schriftelijke vragen, moties, amendementen en verslagen van raads- en commissievergaderingen van de gemeente Wijchen.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Ook burgers, instellingen en organisaties kunnen met hun vragen terecht op de griffie. Dat kunnen vragen zijn over wanneer een onderwerp wordt besproken, maar ook vragen over procedures et cetera.

Vragen?

Neem dan gerust contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. Dit kan via telefoonnummer 088 432 70 00 of per mail griffie@wijchen.nl.