Lees pagina voor

Besluiten(lijsten) van het college

Bent u op zoek naar een besluit of de besluitenlijst van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders? Deze vindt u op een aparte website met raadsinformatie. 

Besluitenlijst College van B&W Wijchen (Deze link gaat naar een externe website)

Voor een overzicht van het dagelijks bestuur van de gemeente Wijchen kunt u terecht bij iBabs Online (Deze link gaat naar een externe website). Op deze website vindt u schriftelijke vragen, moties, amendementen en verslagen van raads- en commissievergaderingen van de gemeente Wijchen.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Ook inwoners, instellingen en organisaties kunnen met hun vragen terecht bij de griffie. Dat kunnen vragen zijn over wanneer de raad een onderwerp bespreekt. Ook kunnen het vragen zijn over procedures.

Vragen?

Neem dan gerust contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. Dit kan via telefoonnummer 088 432 70 00 of per mail griffie@wijchen.nl.