Lees pagina voor

Bijdrage extra kosten chronisch zieken

Heeft u een laag inkomen en een chronische ziekte of beperking? En heeft u daardoor extra kosten gemaakt? Dan kunt u mogelijk een jaarlijkse bijdrage krijgen van € 325,00.

Let op: Heeft u de extra kosten dit jaar gemaakt? Dien ze dan ook uiterlijk 31 december van dit jaar in. Wilt u voor uw kind deze bijdrage aanvragen? Dan moet u met het DigiD van uw kind een aanvraag doen. Heeft uw kind geen DigiD? Vraag het dan aan via de website van DigiD (Deze link gaat naar een externe website).

Wat zijn de voorwaarden?

U komt in aanmerking voor deze regeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarde 1: zorgverzekering voor minima

U maakt geen gebruik van de uitgebreide Collectieve Zorgverzekering voor minima (CZM) van de gemeente Wijchen. De uitgebreide verzekering is de verzekering die ook uw eigen risico afdekt. Maakt u hier wel gebruik van? Dan heeft u al een bijdrage in de kosten ontvangen omdat de gemeente meebetaalt aan uw premie.

Voorwaarde 2: laag inkomen en vermogen

Uw inkomen moet minder dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn. In het normenoverzicht op de pagina Normbedragen, kunt u de bijstandsnormen zien. Ook mag uw (gezamenlijke, als u een partner heeft) vermogen niet meer bedragen dan de bijstand toelaat.

Op de website Antwoordopbijstand (Deze link gaat naar een externe website) kunt u de bedragen zien.

Voorwaarde 3: extra kosten

U heeft extra kosten gemaakt door een chronische ziekte en/of beperking. Denk hierbij aan:

Schriftelijk aanvragen

Het formulier bijdrage extra kosten chronisch zieken (PDF, 184.1 kB).