Lees pagina voor

Bijdrage extra kosten chronisch zieken

Heeft u een laag inkomen en een chronische ziekte of beperking? En heeft u daardoor extra kosten gemaakt? Dan kunt u mogelijk een jaarlijkse bijdrage krijgen van € 275,-.

Let op: Heeft u de extra kosten dit jaar gemaakt? Dien ze dan ook uiterlijk 31 december van dit jaar in. Wilt u voor uw kind deze bijdrage aanvragen? Dan moet u met het DigiD van uw kind een aanvraag doen. Heeft uw kind geen DigiD? Vraag het dan aan via www.digid.nl.

Wat zijn de voorwaarden?

U komt in aanmerking voor deze regeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarde 1: zorgverzekering voor minima

U maakt geen gebruik van de uitgebreide Collectieve Zorgverzekering voor minima (CZM) van de gemeente Wijchen. De uitgebreide verzekering is de verzekering die ook uw eigen risico afdekt. Maakt u hier wel gebruik van? Dan heeft u al een bijdrage in de kosten ontvangen omdat de gemeente meebetaalt aan uw premie.

Voorwaarde 2: laag inkomen en vermogen

Uw inkomen moet minder dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn.
Op www.berekenuwrechtplus.nl/normenoverzicht, kunt u de bijstandsnormen zien. Ook mag uw (gezamenlijke, als u een partner heeft) vermogen niet meer bedragen dan de bijstand toelaat.

Op de website Antwoordopbijstand kunt u de bedragen zien.

Voorwaarde 3: extra kosten

U heeft extra kosten gemaakt door een chronische ziekte en/of beperking. Denk hierbij aan:

Schriftelijk aanvragen

Het formulier bijdrage extra kosten chronisch zieken (PDF, 162.7 kB).