Lees pagina voor

Bijeenkomsten van de gemeenteraad

De gemeenteraad wil graag van inwoners en organisaties horen wat zij vinden van de onderwerpen die de raad bespreekt.

Hiervoor worden informatiebijeenkomsten en gesprekstafels georganiseerd. U kunt dan meepraten over verschillende onderwerpen die op het programma staan. Raadsleden, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties doen actief mee aan het gesprek. Alles wat de raadsleden horen, nemen ze mee bij het beoordelen van de informatie die ze van het college van burgemeester en wethouders krijgen.

De bijeenkomsten zijn altijd openbaar. Wilt u meepraten tijdens een gesprekstafel? Dan moet u zich aanmelden. Dit kan tot de woensdag vóór de bijeenkomst 12.00 uur. Aanmelden kan bij de griffie via 088 432 72 03 of via griffie@wijchen.nl. Als u als toehoorder aanwezig wilt zijn, dan hoeft u zich niet aan te melden.