Lees pagina voor

Bijstand voor zelfstandigen

Soms kunt u bijstand (Bbz) aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft.

U vraagt deze Bbz-uitkering aan bij de gemeente. Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

Advies

Wilt u advies van de gemeente? Vul dan het formulier in en wij nemen contact met u op.

Advies voor ondernemers (Deze link gaat naar een externe website)

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt mogelijk in aanmerking als:

U kunt een scan invullen om te zien of u in aanmerking komt.

Check recht op bijstand voor ondernemers  (Deze link gaat naar een externe website)

Wat heb ik nodig?

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten heeft u in ieder geval nodig:

Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan heeft u meestal ook de volgende documenten nodig:

Hoelang duurt het?

Het duurt meestal 5 weken voor u wat hoort van de gemeente. Wij mogen er wettelijk gezien 13 weken over doen.

Wanneer gaat de uitkering in?

Op zijn vroegst op de datum van aanvragen. De Bbz-uitkering kan dus niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Bezwaar maken

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bijstand voor startende zelfstandigen

Krijgt u een uitkering en wilt u vanuit een (dreigende) werkloosheidssituatie een eigen bedrijf beginnen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van het 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen' (Bbz). Het starten van een eigen bedrijf brengt kosten met zich mee. Hierdoor kan het zijn dat u de eerste tijd te weinig inkomsten heeft om van te leven. U kunt dan in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering of een lening die u kunt gebruiken als startkapitaal voor het bedrijf.

Bijstand voor zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen

Heeft u minimaal anderhalf jaar een eigen bedrijf en tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op het 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen' (Bbz). U kunt dan vragen om een lening die u in kunt zetten als kapitaal voor bijvoorbeeld investeringen of de sanering van schulden. Ook is het mogelijk om een tijdelijke aanvulling op uw inkomen te ontvangen tot aan de voor u geldende bijstandsnorm.

Bijstand voor oudere zelfstandigen (geboren voor 1 januari 1960)

Bent u geboren voor 1 januari 1960 en heeft u al minstens 10 jaar een zelfstandig bedrijf of beroep? Ligt uw (gezins)inkomen beneden bijstandsniveau (Deze link gaat naar een externe website) en gaat dat de komende jaren ook niet méér worden? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op het 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen' (Bbz) als oudere zelfstandige.

Bijstand voor beëindigende zelfstandigen

Wilt u stoppen met uw bedrijf en ligt uw (gezins)inkomen onder het bijstandsniveau? Dan kunt u maximaal twaalf maanden een aanvullende uitkering krijgen. Een verlenging van deze termijn, met maximaal twaalf maanden, is mogelijk als dat noodzakelijk is om uw bedrijf af te bouwen. Bij bedrijfsbeëindiging kan géén bedrijfskapitaal worden verstrekt.

Bijstand voor gestopte zelfstandigen

Bent u zelfstandige en 55 jaar of ouder en bent u door omstandigheden genoodzaakt te stoppen met uw bedrijf of bedrijfsactiviteiten? Voldoet u aan de voorwaarden van zelfstandige en bent u minimaal 10 jaar ondernemer of minimaal 3 jaar ondernemer en daarvoor 7 jaar werkzaam geweest in loondienst? Voldoet uw inkomen aan de inkomenseisen? Heeft u de bijstand aangevraagd voordat u gestopt bent met uw bedrijf?
Mogelijk komt u nadat u gestopt bent tot de pensioengerechtigde leeftijd in aanmerking voor een uitkering op grond van de Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige). Hiervoor moet u wel een aanvraag hebben gedaan voordat u uw onderneming heeft beëindigd.