Lees pagina voor

Bijstandsuitkering

Heeft u te weinig geld om van de leven? Dan heeft u misschien recht op bijstand. Deze uitkering is voor kosten, zoals huur, eten en drinken. U krijg geen bijstandsuitkering als u al een andere uitkering heeft, bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering (WW) of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het vinden van een inkomen via werk.

Wat moet u doen?

Bent u ouder dan 27 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd? Vul het formulier 'melding uitkering' in.  Een klantmanager neemt dan contact met u op voor een mogelijke bijstandsaanvraag.

Ben je jonger dan 27 jaar? Dan verwijzen wij je door naar het Jongerenloket in Nijmegen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van het Werkbedrijf (Deze link gaat naar een externe website).

Wat heeft u nodig?

Om te kunnen beslissen of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, moeten wij uw situatie kennen. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig:

Heeft u een eigen woning? Neem dan mee:

Meer informatie

Eisen

Om een bijstandsuitkering te krijgen moet u in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

Voorschot

In het gesprek over de aanvraag van uw uitkering kunt u ook om een voorschot op uw uitkering vragen. Wij beoordelen de noodzakelijkheid van dit voorschot. Als u een uitkering krijgt dan verrekenen wij het voorschot met de uitkering. Als u geen uitkering krijgt dan moet u het voorschot terugbetalen.

Betaalschema uitkering
Maand Inleverdatum werkformulier Bijschrijving bankrekening
augustus donderdag 1 september 2022 woensdag 14 september 2022
september vrijdag 30 september 2022 vrijdag 14 oktober 2022
oktober dinsdag 1 november 2022 vrijdag 11 november 2022
november donderdag 1 december 2022 woensdag 14 december 2022
december vrijdag 30 december 2022 zaterdag 14 januari 2023

Re-integratie naar werk

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit kan ook als u geen bijstandsuitkering ontvangt. De gemeente verwijst u voor uw re-integratie door naar het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf kan voor u trainingen, subsidie of andere instrumenten inzetten die helpen bij het vinden van een betaalde baan. De baan die u krijgt aangeboden, moet u meestal aannemen. Het werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Eigen vermogen

Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Voor 2022 geldt het volgende: