Lees pagina voor

Bijstandsuitkering

Is uw inkomen te laag om zelf in uw bestaan te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijstand. Deze uitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, eten en drinken. U komt alleen in aanmerking voor bijstand als u geen recht heeft op een andere uitkering, bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering (WW) of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het vinden van een inkomen via werk.

Wat moet u doen?

Bent u ouder dan 27 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan kunt u hieronder het formulier 'melding uitkering' invullen.  Een klantmanager neemt dan contact met u op voor een mogelijke bijstandsaanvraag.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan verwijzen wij u door naar het Jongerenloket in Nijmegen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Werkbedrijf.

Wat heeft u nodig?

Om te kunnen beslissen of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, moeten wij uw situatie kennen. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig:

Heeft u een eigen woning? Neem dan mee:

Meer informatie

Eisen

Om een bijstandsuitkering te krijgen moet u in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

Voorschot

In het gesprek over de aanvraag van uw uitkering kunt u ook om een voorschot op uw uitkering vragen. Wij beoordelen de noodzakelijkheid van dit voorschot. Als u een uitkering krijgt dan verrekenen wij het voorschot met de uitkering. Als u geen uitkering krijgt dan moet u het voorschot terugbetalen.

Betaalschema uitkering
Maand Inleverdatum werkformulier Bijschrijving bankrekening
januari dinsdag 1 februari 2022 maandag 14 februari 2022
februari dinsdag 1 maart 2022 maandag 14 maart 2022
maart vrijdag 1 april 2022 donderdag 14 april 2022
april vrijdag 29 april 2022 vrijdag 13 mei 2022
mei woensdag 1 juni 2022 dinsdag 14 juni 2022
vakantiegeld   maandag 27 juni 2022
juni vrijdag 1 juli 2022 donderdag 14 juli 2022
juli maandag 1 augustus 2022 vrijdag 12 augustus 2022
augustus donderdag 1 september 2022 woensdag 14 september 2022
september vrijdag 30 september 2022 vrijdag 14 oktober 2022
oktober dinsdag 1 november 2022 vrijdag 11 november 2022
november donderdag 1 december 2022 woensdag 14 december 2022
december vrijdag 30 december 2022 zaterdag 14 januari 2023

Re-integratie naar werk

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan indien u geen bijstandsuitkering ontvangt. De gemeente verwijst u voor uw re-integratie door naar het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf kan voor u trainingen, subsidie of andere instrumenten inzetten die uw re-integratie ondersteunen. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Het werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Eigen vermogen

Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Voor 2020 geldt het volgende: