Lees pagina voor

Bijstandsuitkering

Heeft u te weinig geld om van de leven? Dan heeft u misschien recht op bijstand. Deze uitkering is voor kosten, zoals huur, eten en drinken. U krijg geen bijstandsuitkering als u al een andere uitkering heeft, bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering (WW) of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het vinden van een inkomen via werk.

Wat moet u doen?

Bent u ouder dan 27 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd? Vul het formulier 'melding uitkering' in.  Een klantmanager neemt dan contact met u op voor een mogelijke bijstandsaanvraag.

Ben je jonger dan 27 jaar? Dan verwijzen wij je door naar het Jongerenloket in Nijmegen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van het Werkbedrijf (Deze link gaat naar een externe website).

Wat heeft u nodig?

Om te kunnen beslissen of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, moeten wij uw situatie kennen. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig:

Heeft u een eigen woning? Neem dan mee:

Meer informatie

Voorwaarden

Om een bijstandsuitkering te krijgen moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voorschot

In het gesprek over de aanvraag van uw uitkering kunt u ook om een voorschot op uw uitkering vragen. Wij beoordelen de noodzakelijkheid van dit voorschot. Als u een uitkering krijgt dan verrekenen wij het voorschot met de uitkering. Als u geen uitkering krijgt dan moet u het voorschot terugbetalen.

Betaalschema uitkering
Maand Inleverdatum werkformulier Bijschrijving bankrekening
januari woensdag 1 februari 2023 dinsdag 14 februari 2023
februari woensdag 1 maart 2023 dinsdag 14 maart 2023
maart vrijdag 31 maart 2023 vrijdag 14 april 2023
april maandag 1 mei 2023 vrijdag 12 mei 2023
mei donderdag 1 juni 2023 woensdag 14 juni 2023
vakantiegeld Ioaw/z   woensdag 14 juni 2023
vakantiegeld PW   maandag 26 juni 2023
juni vrijdag 30 juni 2023 vrijdag 14 juli 2023
juli dinsdag 1 augustus 2023 maandag 14 augustus 2023
augustus vrijdag 1 september 2023 donderdag 14 september 2023
september vrijdag 29 september 2023 vrijdag 13 oktober 2023
oktober woensdag 1 november 2023 dinsdag 14 november 2023
november vrijdag 1 december 2023 donderdag 14 december 2023
december dinsdag 2 januari 2024 vrijdag 12 januari 2024

Re-integratie naar werk

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit kan ook als u geen bijstandsuitkering ontvangt. De gemeente verwijst u voor uw re-integratie door naar het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf kan voor u trainingen, subsidie of andere instrumenten inzetten die helpen bij het vinden van een betaalde baan. De baan die u krijgt aangeboden, moet u meestal aannemen. Het werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Aanvullende informatie

Kijk voor de actuele bedragen voor de hoogte van de uitkering en het vermogen dat u mag hebben op de pagina van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website).