Lees pagina voor

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering).

Let op: heeft u een partner? Dan moet uw partner ook goedkeuring geven met DigiD. Dit kan direct of met een link in een e-mail tot 5 dagen na ontvangst van de mail.

Wat heeft u nodig?

U heeft een geldig identiteitsbewijs nodig. Let op: dit is geen rijbewijs. Als u geen Nederlandse nationali­teit heeft, dan vragen wij om een geldig vreemdelingendocument.
Wij vragen u om bewijsstukken. In het aanvraagformulier staat  welke bewijsstukken wij nodig hebben.

Meer informatie

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die:

Voorbeelden van bijzondere en noodzakelijke kosten:

  1. Eigen bijdrage CAK
  2. Extra bewassingskosten / kledingslijtage
  3. Orthopedisch schoeisel
  4. Steunzolen
  5. Pruik
  6. Pedicure
  7. Dieetkosten
  8. Extra kosten maaltijdvoorziening

* Let op: als u kosten maakt in verband met een chronische ziekte en/of beperking, kunt u misschien een vergoeding krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo). U kunt deze bijdrage aanvragen met het Aanvraagformulier bijdrage extra kosten chronisch zieken.

Opsparen bij lage bedragen

Komen uw kosten in de bovenstaande rij voor? Dan kunt u kleine bedragen ook opsparen. Dit kan maximaal 12 maanden, nadat u de kosten heeft gemaakt. U hoeft dan maar één keer bijzondere bijstand aan te vragen.

Kosten vergoed door andere instantie/regeling

Als een andere instantie of regeling de kosten volledig vergoedt, dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Krijgt u geen of een gedeeltelijke vergoeding? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Schriftelijk aanvragen

Het formulier bijzondere bijstand (PDF, 309.5 kB).

Let op: Het aanvraagformulier bijzondere bijstand is niet bedoeld voor de vervanging van huishoudelijke apparaten zoals een koelkast, wasmachine, stofzuiger, televisie of fornuis. Meer informatie vindt u op onze pagina Regeling huishoudelijke apparaten.