Lees pagina voor

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen? En maakt u noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen? Denk aan steunzolen, een pruik, kosten voor bewindvoering of voor het trekken van tanden of kiezen. Vergoed een andere organisatie of regeling deze kosten niet (helemaal)? Dan is er bijzondere bijstand mogelijk.

Let op: heeft u een partner? Dan moet uw partner ook goedkeuring geven met DigiD. Dit kan direct of met een link in een e-mail tot 5 dagen na ontvangst van de mail.

Voorbeelden van bijzondere en noodzakelijke kosten

• Kosten van bewindvoering.
• Woonkostentoeslag
• Dieetkosten

Overleg met uw consulent of wij uw kosten wel of niet kunnen vergoeden.

Bent u chronisch ziek?

Maakt u kosten door een chronische ziekte en/of beperking? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt deze bijdrage aanvragen met het Aanvraagformulier bijdrage extra kosten chronisch zieken

Huishoudelijk apparaat stuk?

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor noodzakelijke huishoudelijke apparaten, zoals een wasmachine of koelkast. Daar is de Regeling huishoudelijke apparaten voor.

Schriftelijk aanvragen

Het formulier bijzondere bijstand (PDF, 309.5 kB)